บทแปลธรรมะ
  1. บทเรียนซึ่งได้มาจากผู้นับถือฮกเคโกะแห่งอัตสึวะระ
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม
  3. การทำนายโชคชะตา(fortune-telling)
  4. ความสำคัญของการทำชะคุบุขุ
  5. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกันยายน
  6. บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยอุลลัมพน” (อุระบง)
  7. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนสิงหาคม
  8. นิทานจากบทธรรมนิพนธ์ เจ้าชายวิมลครรภ (โจโซ) และวิมลเนตร (โจเง็น)
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกรกฎาคม
  10. เป้าหมายของความศรัทธา