บทแปลธรรมะ
  1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนธันวาคม
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน
  3. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน ข้อบกพร่อง 4 ชนิดในภาชนะ
  4. การเอาชนะความยากลำบากรุนแรง อุปสรรค และมาร
  5. บทเรียนซึ่งได้มาจากผู้นับถือฮกเคโกะแห่งอัตสึวะระ
  6. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม
  7. การทำนายโชคชะตา(fortune-telling)
  8. ความสำคัญของการทำชะคุบุขุ
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกันยายน
  10. บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยอุลลัมพน” (อุระบง)