บทแปลธรรมะ
  1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน
  2. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน ข้อบกพร่อง 4 ชนิดในภาชนะ
  3. การเอาชนะความยากลำบากรุนแรง อุปสรรค และมาร
  4. บทเรียนซึ่งได้มาจากผู้นับถือฮกเคโกะแห่งอัตสึวะระ
  5. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม
  6. การทำนายโชคชะตา(fortune-telling)
  7. ความสำคัญของการทำชะคุบุขุ
  8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกันยายน
  9. บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยอุลลัมพน” (อุระบง)
  10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนสิงหาคม