บทแปลธรรมะ
  1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกรกฎาคม 2015
  2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนมิถุนายน 2015
  3. ความหมายของความสัมพันธ์ด้านบวกและความสัมพันธ์ย้อนกลับ
  4. ความสำคัญของการสวดไดโมขุและการทำชะคุบุขุ
  5. ความปิติแห่งชะคุบุขุ
  6. การศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับผู้นับถือชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 10
  7. 2 หลักการแห่งทั่วไปและเฉพาะเจาะจง
  8. ชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
  9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนเมษายน
  10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนมีนาคม