ธรรมะ

บทแปลธรรมะ

 1. มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร
  บทแปลธรรมะ
 2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน
  บทแปลธรรมะ
 3. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 3
  บทแปลธรรมะ
 4. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 2
  บทแปลธรรมะ
 5. ความศรัทธาต่อโกฮนซนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะ
  บทแปลธรรมะ
 6. บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยพฤติกรรมของพระพุทธะ”
  บทแปลธรรมะ
 7. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 1
  บทแปลธรรมะ
 8. การปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย
  บทแปลธรรมะ
 9. ความหมายของการทำบุญ (โกคุโย)
  บทแปลธรรมะ
 10. โชได (shodai)
  บทแปลธรรมะ