ธรรมะ

บทแปลธรรมะ

 1. จงเรียนรู้จากผู้นับถือในอดีตที่พยายามเผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องในช่วงการบีฑาธรรมที่โหดร้าย
  บทแปลธรรมะ
 2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนกรกฎาคม 2017
  บทแปลธรรมะ
 3. ความศรัทธาและการปฏิบัติบนพื้นฐานหลักการการเปลี่ยนยาพิษเป็นยา
  บทแปลธรรมะ
 4. กิเลสคือการรู้แจ้ง (บนโน โซะกุ โบได)
  บทแปลธรรมะ
 5. คำเตือนเกี่ยวกับความทะนงตัว
  บทแปลธรรมะ
 6. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม 2017
  บทแปลธรรมะ
 7. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบโซยะ นิวโด”
  บทแปลธรรมะ
 8. บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบภรรยาของผู้ปกครองอูเอโนะ” ตอน 2
  บทแปลธรรมะ
 9. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน “4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์หนึ่งของน้ำ”
  บทแปลธรรมะ
 10. ความเจ็บป่วยและความศรัทธา
  บทแปลธรรมะ