ธรรมะ

บทแปลธรรมะ

 1. สาสน์ปีใหม่ 2017 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
  บทแปลธรรมะ
 2. สาสน์ปีใหม่ 2017 พระสังฆราชนิชิเนียวโชนิน
  บทแปลธรรมะ
 3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนธันวาคม
  บทแปลธรรมะ
 4. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน
  บทแปลธรรมะ
 5. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน ข้อบกพร่อง 4 ชนิดในภาชนะ
  บทแปลธรรมะ
 6. การเอาชนะความยากลำบากรุนแรง อุปสรรค และมาร
  บทแปลธรรมะ
 7. บทเรียนซึ่งได้มาจากผู้นับถือฮกเคโกะแห่งอัตสึวะระ
  บทแปลธรรมะ
 8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนตุลาคม
  บทแปลธรรมะ
 9. การทำนายโชคชะตา(fortune-telling)
  บทแปลธรรมะ
 10. ความสำคัญของการทำชะคุบุขุ
  บทแปลธรรมะ