ธรรมะ

บทแปลธรรมะ

 1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกันยายน
  บทแปลธรรมะ
 2. บทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยอุลลัมพน” (อุระบง)
  บทแปลธรรมะ
 3. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนสิงหาคม
  บทแปลธรรมะ
 4. นิทานจากบทธรรมนิพนธ์ เจ้าชายวิมลครรภ (โจโซ) และวิมลเนตร (โจเง็น)
  บทแปลธรรมะ
 5. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนกรกฎาคม
  บทแปลธรรมะ
 6. เป้าหมายของความศรัทธา
  บทแปลธรรมะ
 7. คำศัพท์ศาสนาพุทธขั้นพื้นฐาน ความทุกข์ 4 ชนิดและความทุกข์ 8 ชนิด
  บทแปลธรรมะ
 8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนมิถุนายน
  บทแปลธรรมะ
 9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนพฤษภาคม
  บทแปลธรรมะ
 10. พิธีประกาศ (Declaration Ceremony)
  บทแปลธรรมะ