ธรรมะ

บทแปลธรรมะ

 1. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนมีนาคม
  บทแปลธรรมะ
 2. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รูฝุเดือนเมษายน
  บทแปลธรรมะ
 3. พิธีโอทันโจ-เอะ
  บทแปลธรรมะ
 4. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนกุมภาพันธ์ 2016
  บทแปลธรรมะ
 5. ท่าทีของอบุตสึ-โบต่อการไปโทซัง
  บทแปลธรรมะ
 6. สาสน์ปีใหม่ 2016 พระคุณเจ้าเงียวยุ อุรุชิบาตะ หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 1 มกราคม 2016
  บทแปลธรรมะ
 7. สาสน์ปีใหม่ 2016 พระสังฆราชนิชิเนียว โชนิน 1 มกราคม 2016
  บทแปลธรรมะ
 8. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนธันวาคม 2015
  บทแปลธรรมะ
 9. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนพฤศจิกายน 2015
  บทแปลธรรมะ
 10. คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน เดือนตุลาคม 2015
  บทแปลธรรมะ