ประสบการณ์

ประสบการณ์คุณชมภัสร์ พรหมสว่าง

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อชมภัสร์ พรหมสว่าง ขอเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการนับถือ และเริ่มมาสวดมนต์ค่ะ ดิฉันเริ่มเข้ามาสวดมนต์ที่สมาคมธรรมประทีป โดยการแนะนำของคุณป้าตรีสุคนธ์ มาลีแก้

ประสบการ์ณคุณสมปอง วรนุช

สวัสดีผู้อาวุโสเเละสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน สมปอง วรนุช ผู้นำดูเเลสมาชิกจังหวัดกำเเพงเพชร เริ่มเข้ามาศรัทธา ปฏิบัติ ศึกษา ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายานนิกายนิชิเร็นโชชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ

ประสบการณ์คุณหฤทัย ศรีกล่ำ

ข้าพเจ้าชื่อนางสาว หฤทัย ศรีกล่ำ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2556 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้รับโงะฮนซนไปประดิษฐ์สถานที่บ้าน พร้อมกันนั้นคุณแม่ของข้าพเจ้าได้เข้าการรับศีลในวันนั้นด้วย คุ

ประสบการณ์คุณสรวงภรณ์ ปุ่นปุย

ฉันชื่อ สรวงภรณ์ ปุ่นปุย สมาชิกเขตดาวคะนอง วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ของชีวิต ตอนก่อนมาสวดมนต์ได้รู้จักกับนัมเมียวโฮเร็งเงเคียว และผลบุญที่ได้รับจากการสวดมนต์นี้

ประสบการณ์คุณกาญจนา อ่วมศิริ

ดิฉันชื่อ นางกาญจนา อ่วมศิริ ชื่อเล่น หมู ดิฉันขอเริ่มเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติศรัทธาศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็น โชชิว ว่า ดิฉันได้มีโอกาสเริ่มเข้ามานับถือศาสนาพุทธนี้ ตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งก่อนหน้าท

ประสบการณ์คุณธาราทิพย์ รัชตอุดมผล (ลี่ลี่)

สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ หนูชื่อ นางสาวธาราทิพย์ รัชตอุดมผล(ลี่ลี่) ปัจจุบันอายุ 15 ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน, Kinston High School (USA) เป็นสมาชิกยุวชนของเขตบางไผ่ค