ประสบการณ์

ประสบการณ์คุณไพรินทร์

พลังต่อสู้กับโรคร้ายและปัญหาเรื่องลูก    

           เริ่มสวดมนต์เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2536 โดยการแนะนำจากคุณปราณี อรุณนิติธรรม