กิจกรรมคำถาม-คำตอบยุวชน

ในทุกๆวันเสาร์ต้นเดือน ทางยุวชนได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมา นั่นก็คือ คำถาม- คำตอบ นั่นเอง
โดยจะเริ่มหลังจากการสวดมนต์เย็น และสวดมนต์โชได

18.30-19.00 น. สวดมนต์เย็น

19.00-19.45 น. สวดมนต์โชได

19.45-20.30 น. กิจกรรมถาม-ตอบ

ซึ่งหากสมาชิกท่านใดมีคำถามที่สงสัยสามารถส่งเข้ามาได้ ที่พี่บุ๊ค หรือพี่ตูน ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ