อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องเกวียน 3 เล่มและบ้านที่ไฟไหม้?
คำถาม: 
อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องเกวียน 3 เล่มและบ้านที่ไฟไหม้?
คำตอบ: 

คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว มีนาคม 2016 หน้า 18-21

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร มีนิทานเปรียบเทียบ 7 เรื่อง ซึ่งพระศากยมุนีใช้เพื่อที่จะอธิบายคำสอนของพระองค์อย่างง่ายดาย พวกเราศึกษานิทานเปรียบเทียบเรื่องหมอที่มีความเชี่ยวชาญมาก่อนแล้ว นิทานเปรียบเทียบเรื่องเกวียน 3 เล่มและบ้านที่ไฟไหม้อยู่ในบท “นิทานเปรียบเทียบ” (ฮิยุ;บทที่ 3) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
กาลครั้งหนึ่ง มีมหาเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่พร้อมกับลูกหลายคน วันหนึ่ง ใน ขณะที่เขาเข้าไปในเมือง ซึ่งห่างจากบ้านของเขา เกิดไฟไหม้ที่บ้านของเขา เมื่อทราบข่าวนี้เขารีบกลับบ้าน ลูกของเขากำลังเล่นอยู่ในบ้าน ไม่รู้ว่าไฟไหม้บ้าน เศรษฐีตะโกน “ไฟไหม้! รีบออกจากบ้านเดี๋ยวนี้!”
อย่างไรก็ตาม ลูกหมกมุ่นอยู่ในการเล่นและไม่อยากออกจากบ้าน ดังนั้น เพื่อที่จะชักจูงลูกให้ออกจากบ้านทันที เศรษฐีพูด:
“ทุกคนจงฟัง ถ้าเจ้าออกมาทันที พ่อจะมอบเกวียนเทียมแพะ เกวียนเทียมกวาง และเกวียนเทียมวัวซึ่งเจ้าอยากได้ ดังนั้น จงเร่งรีบและออกจากบ้าน”
เมื่อได้ยินเช่นนี้ ลูกที่ลิงโลดยินดีออกมาจากบ้านทันที ดังนั้น พวกเขาหนีรอดจากไฟ อย่างไรก็ตาม ลูกผิดหวังที่ไม่มีเกวียนเทียมแพะหรือเกวียนเทียมกวาง หลังจากนั้น เศรษฐีพูด “พ่อจะมอบเกวียนที่ดียิ่งกว่าแก่เจ้า” ที่นั่น ลูกเห็นเกวียนโอ่อ่าเทียมวัวขาวประดับด้วยอัญมณี เศรษฐีมอบเกวียนโอ่อ่า เทียมวัวขาวแก่ลูกแต่ละคน ลูกขี่เกวียนอย่างมีความสุข

ความหมายของนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้
เศรษฐีในเรื่องนี้คือพระศากยมุนี ลูกหมายถึงผู้คนที่รับคำสอนของพระศากยมุนี บ้านที่ไฟไหม้เป็นสัญลักษณ์แห่งโลกนี้ที่ซึ่งพวกเราเผชิญความทุกข์ ความวิตก และความกังวลอยู่เสมอ เมื่อผู้คนมัวเมาอยู่ในความสุขเฉพาะหน้าเหลือเกิน พวกเขาไม่รู้ว่าความทุกข์และความกังวลเช่นนั้นจะเกิดกับพวกเขาอีกในไม่ช้า
นี่คือเหตุผลที่ทำไมเศรษฐีพูดถึงเกวียนเทียมแพะ เกวียนเทียมกวาง และเกวียนเทียมวัว พระศากยมุนีสอนคำสอนชั่วคราว เพื่อที่จะนำผู้คนไปสู่คำสอนสูงสุดในที่สุด หลังจากบรรลุการรู้แจ้งในวัย 30 พรรษา พระศากยมุนีนำทางผู้ติดตามโดยการเทศนาพระสูตรมากมาย อาทิ พวงมาลัยดอกไม้ (อวตังสก) สูตร จุลสุขาวตีวยูห (อมิดะ) สูตร มหาไวโรจนสูตร และอื่นๆ เป็นเวลา 40 ปี
ในที่สุด เศรษฐีมอบเกวียนเทียมวัวขาวเล่มใหญ่-เกวียนที่มีค่าที่สุดในโลก-แก่ลูก เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าพระศากยมุนีสอนคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่สูงสุดเพื่อที่ผู้คนสามารถบรรลุการรู้แจ้ง พระองค์ประกาศ: “คำสอนซึ่งตถาคตเทศนามาแล้วเป็นเวลา 40 กว่าปีล้วนเป็นคำสอนชั่วคราว”

พระพุทธะในสมัยปัจฉิมธรรม
เมื่อพวกเรานำนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้มาใช้กับพวกเรา เศรษฐีคือพระนิชิเร็น ไดโชนิน(พระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม) พวกเราเป็นลูกที่มีชีวิตอยู่ในสมัยปัจฉิมธรรม ผู้คนในสมัยปัจฉิมธรรมติด (addict) ความสุขเฉพาะหน้า พวกเขาไม่เพียงจะไม่สามารถได้รับความสุขแท้จริงเท่านั้นถ้าพวกเขาดำเนินชีวิตในลักษณะนี้ แต่พวกเขาจะตกอยู่ในความทุกข์มากขึ้น ดังนั้น พระนิชิเร็นไดโชนินเปิดเผยได-โกฮนซนแท้จริง สูงส่ง ดังนั้น พวกเราสามารถได้รับความสุขสมบูรณ์แห่งการรู้แจ้งเมื่อพวกเราสวดไดโมขุต่อได-โกฮนซนอย่างแน่วแน่ ขอให้พวกเราประสบความสำเร็จในชีวิตโดยการสวดไดโมขุที่จริงใจและมีพลัง สวดมนต์ทำวาระอย่างสม่ำเสมอ และทำชะคุบุขุ!

วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน, กรกฎาคม 2016 หน้า 18 และ 26