อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ?
คำถาม: 
อะไรคือนิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ?
คำตอบ: 

คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว พฤษภาคม 2016 หน้า 18-21

ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระศากยมุนีสอนนิทานเปรียบเทียบ 7 เรื่องเพื่อให้เข้าใจคำสอนของพระองค์ง่ายขึ้น เดือนนี้พวกเราจะศึกษานิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ เรื่องนี้ปรากฏในบท “คำพยากรณ์การรู้แจ้งสำหรับสาวก 500 รูป” (โกเฮียะกุ เดชิ จูคิ; บทที่ 8) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร ประการแรก ตามที่ชื่อนี้ชี้ให้เห็นว่า บทนี้สอนว่าพระศากยมุนีมอบข้อพิสูจน์แก่สาวกมากมายว่าพวกเขาสามารถบรรลุการรู้แจ้งในอนาคต การรับข้อพิสูจน์การบรรลุการรู้แจ้งในอนาคตนี้ สาวกรู้สึกยินดีและแสดงความปิติต่อพระศากยมุนี นี่คือภูมิหลังของนิทานเปรียบเทียบเรื่องอัญมณีในเสื้อ เรื่องมีดังต่อไปนี้:
ชายคนหนึ่งไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนที่ดีที่สุด เพื่อนคนนี้ร่ำรวยมาก เพื่อนของเขาจัดงานเลี้ยงที่มีอาหารอร่อยและเหล้า หลังจากนั้น ชายคนนี้เมาเหล้าและงีบหลับไป เพื่อนของเขาต้องออกไปทำธุระสำคัญ เมื่อเขาออกจากบ้าน เขาไม่รู้ว่าเขาจะสามารถพบเพื่อนของเขาอีกเมื่อใด? ดังนั้น เศรษฐีจึงเย็บ อัญมณีหาค่ามิได้ (มีค่ามากจนประมาณไม่ได้) ในตะเข็บเสื้อของชายคนนี้ เพื่อที่เขาจะไม่มีวันต้องประสบความยากลำบาก
อย่างไรก็ตาม ชายคนนี้หลับสนิทและไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาตื่นก่อนที่เพื่อนของเขาจะกลับมาและออกจากบ้าน หลังจากนี้ ชายคนนี้เดินทางไปหลายพื้นที่และพยายามหางาน แต่ไร้ผล เขามีกินเล็กน้อยและมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุด เขาพอใจถ้าเขาได้อาหารบางอย่างและเสื้อผ้าใหม่ในบางครั้งบางคราว
หลังจากไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน ชายคนนี้พบเพื่อนของเขาอีกโดยบังเอิญ เพื่อนของเขาตกใจเมื่อเห็นลักษณะน่าเวทนาของชายคนนี้และพูด “ข้าเย็บอัญมณีหาค่ามิได้เม็ดหนึ่งไว้ในตะเข็บเสื้อของท่าน เพื่อที่ท่านจะไม่เผชิญความลำบาก แต่ท่านดิ้นรนเป็นเวลานานโดยไม่รู้ในสิ่งที่ท่านมี อัญมณีเม็ดนั้นอยู่ในตะเข็บเสื้อของท่าน ดังนั้น ท่านไม่ต้องกังวลอะไร เนื่องจากท่านมีอัญมณีที่มีค่าเม็ดนี้”
ชายคนนี้รีบมองเข้าไปข้างในตะเข็บเสื้อของเขาและพบอัญมณีเม็ดงามที่หาค่ามิได้ถูกเย็บอยู่ในนั้น ดังนั้น ในที่สุด เขาสามารถได้รับอัญมณีที่มีค่ามาก

ความหมายของนิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้
นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้สอนอะไรแก่พวกเรา? ชายที่เมาเหล้าและงีบหลับไปหมายถึงสาวกของพระศากยมุนี เพื่อนที่ดีที่สุดที่มอบอัญมณีหาค่ามิได้แก่ชายคนนี้หมายถึงพระศากยมุนี อัญมณีหาค่ามิได้หมายถึงสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งคือคำสอนแท้ของพระพุทธะ สาวกของพระศากยมุนีพอใจกับคำสอนที่ต่ำกว่าแห่งพระสูตรชั่วคราว ซึ่งถูกสอนก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตร เรื่องนี้เทียบได้กับความคิดของคนยากจนที่พอใจกับอาหารและเสื้อผ้าเล็กน้อย
ดังนั้น พระศากยมุนีแสดงให้เห็นว่าพระสูตรชั่วคราวเป็นคำสอนชั่วคราวและเปิดเผยคำสอนแท้ (สัทธรรมปุณฑริกสูตร) โดยพระศากยมุนีทรงสอนว่าสาวกของพระองค์เคยได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตรนานมาแล้วในอดีต และพฤติการณ์นี้คล้ายกับเพื่อนบอกชายคนนี้ว่าเขามีอัญมณีหาค่ามิได้ในตะเข็บเสื้อของเขา หลังจากนั้น ในลักษณะเดียวกับชายคนนี้มีอัญมณีหาค่ามิได้อยู่ในมือของเขาและพบความสุขแท้จริงในที่สุด สาวกของพระศากยมุนีสามารถรู้คำสอนแท้จริงของพระพุทธะและรู้ถึงความผิดของพวกเขาในการยึดติดคำสอนชั่วคราว

อัญมณีหาค่ามิได้ในสมัยปัจฉิมธรรมคือได-โกฮนซน
พระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) เปิดเผยได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้จริง นี่คืออัญมณีสูงค่าที่สุด ถ้าพวกเราสวดไดโมขุอย่างจริงใจต่อได-โกฮนซน พวกเราจะสามารถได้รับความสุขที่สุดแน่นอน อย่างไรก็ตาม คนมากมายไม่รู้เรื่องนี้ และพวกเขาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระหว่างความสุขกับความเศร้าโศกเท่านั้นเนื่องจากเรื่องไร้สาระในชีวิตประจำวัน
แม้แต่บางคนที่ปฏิบัติศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินหันเหไปจากความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเขาโดยไม่รู้ และดังนั้น พวกเขาทนทุกข์ ราวกับว่าพวกเขาเมาเหล้าแห่งการดูหมิ่นธรรมะและไม่รู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไร สำหรับพวกเราสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือพยายามทำชะคุบุขุเพื่อที่จะนำคนที่ทุกข์และวิตกกังวลมาพบได-โกฮนซน
เช่นกัน สิ่งสำคัญเป็นพิเศษคือพวกเรา พวกเราสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวันอย่างสม่ำเสมอและอย่างขยัน พวกเราต้องมีความระมัดระวังอย่างแท้จริงที่จะไม่เกิดอาการเมาการดูหมิ่นธรรมะ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประนีประนอมความศรัทธาของพวกเราต่อโกฮนซน และไม่เปื้อนความคิดหรือคำสอนที่ไม่ถูกต้อง พวกเราควรจะให้ความสนใจอยู่เสมอในการพยายามตอบแทนหนี้บุญคุณต่อโกฮนซน ซึ่งคุ้มครองพวกเราอย่างสม่ำเสมอ ขอให้พวกเราตัดสินใจทำชะคุบุขุในชีวิตประจำวันของพวกเรา

วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน กันยายน 2016 หน้า 13 - 14