อะไรคือความหมายของ “เร็งเง” ?
คำถาม: 
อะไรคือความหมายของ “เร็งเง” ?
คำตอบ: 

คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู

จากวารสารเมียวเคียว กรกฎาคม 2014 หน้า 14-17

คำถาม:

ท่านมีความรู้เรื่องเร็งเง (ดอกบัว) ซึ่งบานอย่างสวยงาม ณ เวลานี้ของปีหรือเปล่า? เช่นกัน

มันถูกเรียกว่าฮะสึ (hasu)ในภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากมันไม่ใช่ดอกไม้ประเภทที่บานทุกหนทุกแห่ง อาทิ

ในสวน สาธารณะหรือทุ่งหญ้า ท่านอาจจะไม่เคยเห็นมันจริงๆ อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากพวกเราสวดไดโมขุ ผู้นับถือนิชิเร็น โชชูจึงรู้จักดอกไม้นี้ ขอให้พวกเราพิจารณาเร็งเงในนัม-

เมียวโฮ-เร็งเง- เคียวใน 2 วิธี

ดอกสวยงามที่บานในน้ำขุ่นคลั่ก

อันดับแรก ถึงแม้ว่าเร็งเง (ดอกบัว) ออกดอกสีขาวหรือชมพูที่สวยงาม

มันออกดอกในสระน้ำสกปรกที่มีน้ำขุ่นคลั่กเท่านั้น ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะแย่มากอย่างไร

ดอกบัวออกดอกบริสุทธิ์ สวยงามเสมอ นี่คือเหตุผลที่ทำไมบัวจึงเกี่ยวพันกับความบริสุทธิ์

ในสังคมหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกิเลส บางคนประพฤติตัวเลวหรือแม้แต่ก่ออาชญากรรม

สำหรับพวกเรา เมื่อพวกเรามักจะคิดถึงตนเองเป็นอันดับแรก บางครั้ง

พวกเราโกหกผู้อื่นหรือเกิดอารมณ์โกรธผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าบางคนอาจจะดูเลวร้ายอย่างไร

ทุกคนมีชีวิตบริสุทธิ์ของพระพุทธะอย่างแน่นอน ดังนั้น เมื่อพวกเราสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-

เคียวต่อโกฮนซนอย่างแน่วแน่ด้วยความศรัทธา ชีวิตของพระพุทธะโผล่ออกมาจากภายในตัวพวกเรา

เร็งเงแทนธรรมชาติพุทธะที่บริสุทธิ์ซึ่งปรากฏตัวจากโลกซึ่งเต็มไปด้วยกิเลส

ดอกและเมล็ดดำรงอยู่ร่วมกันในเวลาเดียวกัน

ประการที่ 2 ต้นไม้มีดอกที่จะตายในที่สุด หลังจากดอกเหล่านี้ตาย เมล็ดจะโผล่ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม บัวมีเมล็ดและดอกในเวลาเดียวกัน เมื่อพวกเราพิจารณาเรื่องนี้ในแง่ของเหตุและผล

เหตุคือการออกดอก และผลคือการมีเมล็ด อย่างไรก็ตาม ดอกบัวมีเหตุ (การออกดอก) และผล

(การมีเมล็ด) ในเวลาเดียวกัน คำศัพท์ศาสนาพุทธสำหรับเรื่องนี้คืออินงะ กุจิ

(การมีเหตุและผลในเวลาเดียวกัน)

ถึงแม้ว่ามันยากที่จะเข้าใจ กฎของเหตุและผลมีอิทธิพลต่อโลกของพวกเรา ยกตัวอย่าง

บางทีเหตุผลที่บางคนเป็นหวัดคือเมื่อวานนี้บุคคลนี้ติดพายุฝน

หรือเหตุผลที่ทำไมนักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนทดสอบต่ำคือเขาหรือเธอหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมส์และอ่

านหนังสืออย่างไม่ตั้งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเหตุและผล เช่นกัน เหตุและผลไม่แยกจากกัน ยกตัวอย่าง

พวกเราทำงานและได้รับค่าจ้าง “การทำงาน” คือเหตุและ “ได้รับค่าจ้าง” คือผล โดยการได้รับเงินเดือน

พวกเราสามารถซื้อในสิ่งที่พวกเราต้องการ ดังนั้น การได้รับเงินเดือน-ผลก่อนหน้านี้-

บัดนี้กลายเป็นเหตุและนำไปสู่ผลแห่งการซื้อสิ่งของ ในวัฏจักรนี้ เหตุกลายเป็นผลซ้ำแล้วซ้ำอีก

2

และผลนี้กลายเป็นเหตุ แม้แต่กระบวนการธรรมดาประจำวันก็เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่มหัศจรรย์มาก

เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะแท้จริงของปรากฏการณ์ทั้งหมด

พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนหลักการการเกิดขึ้นพร้อมกันของเหตุและผล(อินงะ กุจิ)ดังต่อไปนี้:

“ธรรมมหัศจรรย์นี้มีเหตุและผลเกิดขึ้นพร้อมกัน” (ชินเพ็น หน้า 659)

“ธรรมมหัศจรรย์นี้” หมายถึงนัม-เมียวโฮ- เร็งเง-เคียว ซึ่งพระนิชิเร็นไดโชนินรู้แจ้ง พระนิชิเร็น

ไดโชนินกล่าวว่านัม-เมียวโฮ- เร็งเง-เคียวมีเหตุพร้อมกับผลและผลกับเหตุ นัม-เมียวโฮ- เร็งเง-

เคียวมีความหมายลึกซึ้งของการเกิดขึ้นพร้อมกันของเหตุและผล พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่าเมียวโฮ-

เร็งเง-เคียวนี้มีกุศลผลบุญยิ่งใหญ่:

“ดังนั้น การปฏิบัติที่พระศากยมุนีปฏิบัติและคุณความดีซึ่งพระองค์ได้รับทั้งหมดอยู่ในอักษร 5

ตัวแห่งเมียวโฮ-เร็งเง- เคียว ถ้าพวกเรานับถืออักษรเหล่านี้,

พวกเราจะได้รับคุณความดีเช่นเดียวกับที่พระศากยมุนีได้รับอย่างเป็นธรรมชาติ” (ชินเพ็น หน้า 653)

ดังนั้น เมื่อพวกเราสวดไดโมขุต่อโกฮนซน ถึงแม้ว่าพวกเราไม่เข้าใจความหมายลึกซึ้งของมัน

พวกเราสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่อย่างเป็นธรรมชาติ และดังนั้น ในนิชิเร็น

โชชูกล่าวกันว่าการสวดไดโมขุคือการปฏิบัติที่สำคัญที่สุด

บทสรุป

ท่านเคยเห็นพระสงฆ์นิกายอื่นที่ไม่ใช่นิชิเร็น

โชชูทางโทรทัศน์ที่รับการฝึกฝนโดยการไปอยู่ใต้น้ำตกหรือโดยการอดอาหารหรือไม่? ในนิชิเร็น โชชู

พวกเราไม่มีการฝึกฝนประเภทนี้เลย เนื่องจากไม่ถูกต้อง การปฏิบัติถูกต้องคือสวดมนต์ต่อโกฮนซน

โปรดไปวัดของท่าน สวดมนต์อย่างจริงจัง และมีฤดูการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ คำอธิบายเรื่องเร็งเง

ดอกบัวสวยงาม นี้สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ของการสวดไดโมขุ

วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน, พฤศจิกายน 2014 หน้า 16 - 17