การยึดมั่นท่าทีของความศรัทธาที่ถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของคนๆหนึ่ง

วัดไทเซคิจิ
คำบรรยายโอโกะ – มีนาคม 2017

“ผู้ที่ฉลาด ผู้ที่โง่เขลา ผู้ที่แก่ และผู้ที่หนุ่มสาว-ล้วนไม่ยั่งยืน” (ชินเพ็น หน้า 1482)
นี่คือข้อความหนึ่งจากบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเมียวโฮ อามะ” ซึ่งพระนิชิเร็น ไดโชนินพูดถึงความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์ ในที่สุด มวลมนุษย์จะประสบความตายอย่างแน่นอน โดยไม่มีข้อยกเว้น ถึงแม้ว่านี่คือความเป็นจริงที่ไม่มีสิ่งเคลือบแฝง แต่มีน้อยคนนักที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง
ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายจากซาโดะ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวดังนี้
“ผู้คนในสังคมกลัวการอยู่ท่ามกลางเปลวไฟที่ลุกแรง การมองเห็นเงาดาบคม และการรู้สึกว่าร่างกายของพวกเขาพ่ายแพ้ต่อความตาย” (ชินเพ็น หน้า 578)
เนื่องจากผู้คนไม่เคยเผชิญกับความตาย พวกเขาจึงกลัวอย่างยิ่ง และการคิดถึงมันอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังทิ้งตัวลงไปในหลุมดำ* โดยทั่วไปแล้ว อาจจะถือว่าหัวข้อนี้เป็นสิ่งต้องห้าม และผู้คนอาจจะรู้สึกว่าพวกเขาควรจะหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงมัน (ถ้าเป็นไปได้) มีบางคนไม่ยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าวันหนึ่งพวกเขาจะเผชิญกับความตาย พวกเขากลับให้ความสนใจกับการดำเนินชีวิตตามที่หัวใจปรารถนา เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ชาตินี้ชาติเดียว คนเช่นนั้นไม่สนใจใดๆเกี่ยวกับกฎของเหตุและผลที่เข้มงวดและดำเนินชีวิตที่ถูกกิเลส (3 พิษแห่งความโลภ ความโกรธ และความหลง) ครอบงำ ในที่สุด พวกเขาเผชิญวาระสุดท้ายในชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความทุกข์และความเสียใจ
อย่างไรก็ตาม คำสอนเรื่องชีวิตและความตายที่ต่อเนื่อง 3 ชาติถูกอธิบายในศาสนาพุทธแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ดังนี้
“ชีวิตและความตายในอดีต ชีวิตและความตายในปัจจุบัน และชีวิตและความตายในอนาคต”
(ชินเพ็น หน้า 514)
แม้แต่เมื่อกายเนื้อของพวกเราตาย ตัวตนแท้จริงแห่งชีวิตของพวกเรายังอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร นอกจากนี้ เหตุซึ่งพวกเราสร้างด้วยกาย ปาก และจิตใจของตนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะคงอยู่เป็นกรรมและจะถูกนำติดตัวไปในชาติหน้า เรื่องนี้จริงทั้งการกระทำความดีและความชั่ว ผลที่พวกเราเผชิญตอนนี้มาจากเหตุที่ตนสร้างในอดีต และผลที่พวกเราจะเผชิญในอนาคตคือผลลัพธ์ของเหตุที่ตนสร้างในปัจจุบัน ถึงแม้ว่ากายเนื้อของพวกเราถูกทำลาย แต่กรรมของพวกเราไม่สามารถถูกลบล้าง
ดังนั้น พวกเราต้องเข้าใจว่าความตายเป็นจุดจบของชาตินี้ ในขณะที่มันเป็นการเริ่มต้นชีวิตในชาติหน้าของพวกเราด้วย เมื่อพวกเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะรู้ว่าชีวิตของพวกเราไม่ควรจะหมกมุ่นอยู่กับการแสวงหาความสุขทางโลกเพื่อตอบสนองอายตนะ 5 แห่งตา หู จมูก ลิ้น และกายเท่านั้น และพวกเราควรจะรู้เท่าทันความอยากได้ชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติ เมื่อพวกเรานับถือธรรมมหัศจรรย์(เมียวโฮ)และก้าวหน้าในการปฏิบัติศาสนาพุทธอย่างกล้าหาญและอย่างทุ่มเท การอธิษฐานเพื่อการรู้แจ้งของตนเองและผู้อื่นเท่านั้น พวกเราจึงสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งความสงบสุขและความปลอดภัยในชาติปัจจุบันนี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้าและสามารถดำเนินชีวิตที่มีความสุขและโชคลาภอย่างแท้จริง พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราว่าพวกเราต้องยืนหยัดความเชื่อมั่นนี้:
“ดังนั้น ท่านต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตก่อน หลังจากนั้น ท่านอาจจะเรียนรู้เกี่ยว กับเรื่องอื่น” (ชินเพ็น หน้า 1482)
ท่าทีที่พวกเรายึดมั่นในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตมีผลอย่างมากต่อภูมิชีวิตของพวกเราในชาติหน้า ดังนั้น พวกเราต้องพิจารณาอย่างจริงจังถึงสิ่งที่ทำในตอนนี้ เพื่อที่พวกเราจะไม่เผชิญผลกรรมแห่งความทุกข์ในวาระสุดท้าย ตอนนี้พวกเราควรจะคิดถึงการอยู่ในภูมิชีวิตที่ท่านคาดหวังอย่างแท้จริงในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต หลังจากนั้น พวกเราต้องพิจารณาวิถีชีวิตที่พวกเราควรจะดำเนินตั้งแต่วินาทีนี้และนำไปปฏิบัติ
เวลา ณ วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง (เซ็ตสึนะ โนะ รินจู) และการตระเตรียมแต่เนิ่นๆสำหรับวาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง (ทะเน็น โนะ รินจู)
วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง (รินจู) หมายถึงช่วงระหว่างเวลาเมื่อความตายใกล้จะมาถึงกับ ณ เวลาแห่งความตาย พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินอธิบายว่าวาระสุดท้ายของคนๆหนึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ เวลา ณ วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง (เซ็ตสึนะ โนะ รินจู) และการตระเตรียมแต่เนิ่นๆสำหรับวาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง (ทะเน็น โนะ รินจู) เวลา ณ วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่งคือนาทีสำคัญอย่างยิ่งเมื่อบุคคลหนึ่งตาย การยึดมั่นท่าทีความศรัทธาถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของคนๆหนึ่ง (รินจูโชเน็น) หมายถึงการที่สามารถหลีกเลี่ยงกิเลสแห่งความโลภ ความโกรธและความหลงจนกระทั่งวินาทีแห่งความตายของคน ๆนั้นและจบชีวิตในชาติปัจจุบันโดยจดจำโกฮนซนและไดโมขุด้วยความสงบสุขทางจิตใจอย่างแท้จริง
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราว่า....
“ดังนั้น เนื่องจากมหาบุรุษ**ที่บัดนี้ถึงแก่กรรมแล้วสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวในวาระสุดท้ายของเขา กรรมชั่วของเขาทั้งหมดจากชาตินี้และตั้งแต่เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นจะถูกเปลี่ยนเป็นเมล็ดพุทธภาวะ ชีวิตของเขามีลักษณะหลักการแห่งกิเลสคือการรู้แจ้ง ความทุกข์แห่งการเกิดและความตายคือนิพพาน และการบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบันของคนๆหนึ่ง” (ชินเพ็น หน้า 1483)
เหล่านี้คือคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพวกเรามาถึง ถ้าพวกเราสามารถยึดมั่นท่าทีของความศรัทธาที่ถูกต้อง นึกภาพโกฮนซนในหัวใจของพวกเรา และสวดไดโมขุ ไม่มีความสงสัยใดๆว่าพวกเราจะสามารถชดใช้กรรมด้านลบของพวกเราตั้งแต่เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบันของพวกเรา(โซะกุชิน โจบุตสึ)
อย่างไรก็ตาม การพูดนั้นง่ายกว่าการกระทำ ไม่ใช่งานง่ายที่จะสวดไดโมขุที่จริงใจเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พวกเราไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้ถ้าพวกเราไม่มีความศรัทธาและการปฏิบัติทุกวันโดยไม่ย่อหย่อน พระนิชิคัน โชนินกล่าว:
“ความตั้งใจของจิตใจที่คนๆหนึ่งมี ณ วาระสุดท้ายของชีวิตขึ้นอยู่กับกุศลผลบุญซึ่งได้มาจากการปฏิบัติเป็นเวลาหลายปี เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ละทิ้ง[การปฏิบัติของคนหนึ่ง]” (หลักพื้นฐานของนิกายฟูจิ เล่ม 3 หน้า 259)
ชีวิตอาจจะดูเหมือนว่ายืนยาว แต่แท้ที่จริงมันสั้น แต่ละขณะและแต่ละวันหมายถึงเวลาล้ำค่าในชีวิตของพวกเราเพื่อความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนาพุทธของพวกเรา พวกเราต้องเตรียมพร้อมราวกับว่าบัดนี้คือวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของตนและสวดมนต์ทำวาระ สวดไดโมขุ และทำชะคุบุขุ เพื่อที่จะไม่มีความเสียใจ นี่คือความหมายของ “การตระเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆสำหรับวาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง”
3 ปัจจัยที่ขัดขวางพวกเรามิให้ยึดมั่นท่าทีความศรัทธาที่ถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพวกเรา
วาระสุดท้ายในชีวิต คือเวลาสำคัญและจริงจังเพื่อบรรลุการรู้แจ้ง และมันคือเวลาที่ปัจจัยต่างๆแข่งซึ่งกันและกันเพื่อที่จะพยายามทำให้จิตใจของพวกเราสับสนและขัดขวางมิให้พวกเราบรรลุภูมิชีวิตที่สงบสุข พระนิชิคัน โชนินกล่าวถึง 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้ที่ทำหน้าที่ขัดขวางพวกเรา:
1. ความเจ็บปวดแห่งความตาย
2. การทำหน้าที่ของมาร
3. เสียงร้องที่แสดงความทุกข์มากของคู่สมรส ลูก และผู้อื่น ความผูกพันกับสมบัติที่จับต้องได้
ประการแรก ความเจ็บปวดแห่งความตาย คือความเจ็บปวดรุนแรง ราวกับว่าเนื้อถูกฉีกออกจากกระดูก บ่อยครั้ง เปรียบเรื่องนี้กับความเจ็บปวดแห่งการถูกใบมีดคม 1,000 ใบแทงร่างของคนๆหนึ่ง เพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ บุคคลหนึ่งต้องให้ความสนใจการสะสมกรรมดีในชีวิตประจำวัน และสิ่งสำคัญคือละเว้นจากการเยาะเย้ยและการทำร้ายผู้อื่นเสมอ ไม่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ ระนิชิคัน โชนิน อธิบายว่าถ้าบุคคลที่อยู่บนเตียงคนตายบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวด พวกเราต้องไม่เผลอไปสัมผัสกายของเขาหรือเธอ แม้แต่การสัมผัสแผ่วเบาด้วยนิ้วอ่อนนุ่ม เขาหรือเธออาจจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกับการถูกปาด้วยก้อนหินขรุขระ
การทำหน้าที่ของมาร หมายถึงหน้าที่ของอุปสรรค 3 และมาร 4 ที่เผชิญหน้ากับผู้ปฏิบัติศาสนาพุทธแท้จริงเพื่อขัดขวางพวกเขามิให้ยึดมั่นท่าทีความศรัทธาที่ถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายของพวกเขา การปรากฏของกิเลส อาทิ ความโลภและความโกรธอาจจะปรากฏตัว ณ วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง นอก จากนี้ หน้าที่คล้ายมารอาจจะเข้าสู่ตัวตนของสมาชิกในครอบครัวหรือญาติและทำให้พวกเขามีอารมณ์ ซึ่งทำให้บุคคลที่อยู่บนเตียงคนตาย เกิดความเครียดและสับสน ดังนั้น หน้าที่คล้ายมารอยู่ในรูปแบบต่างๆเพื่อพยายามล่อพวกเขาให้เข้าไปในหนทางชั่ว
ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธะจะบรรลุการรู้แจ้งแน่นอน ดังนั้น การทำหน้าที่ของอุปสรรค 3 และมาร 4 จะยิ่งเข้มแข็งเพื่อขัดขวางการรู้แจ้งเช่นนั้น ในบทธรรมนิพนธ์ “การรักษาความเจ็บป่วยด้วยคำสอนต่างกัน อาทิ หินยาน มหายาน ก่อนสัทธรรมปุณฑริกสูตร และสัทธรรมปุณฑริกสูตร” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน, ท่านต้องให้ความสนใจเรื่องนี้” (ชินเพ็น หน้า 1239)
ดังนั้น พวกเราต้องเตรียมพร้อมอย่างถูกต้องในช่วงเวลาปกติ แต่เนิ่นๆก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของตน สำหรับมารที่แข่งซึ่งกันและกันเพื่อขวางทางของพวกเราเมื่อเวลานั้นมาถึง ในวาระสุดท้ายของพวกเรา พวกเราควรจะฝากชีวิตของตนเองต่อโกฮนซน พวกเราไม่ควรสับสนหรือสั่น ไม่ว่าอาจจะเกิดอะไร พวกเราต้องรวบรวมพลังความศรัทธาที่จริงใจที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเราอย่างแน่วแน่และสวดไดโมขุในหัวใจของพวกเรา อธิษฐานว่าพวกเราสามารถยึดมั่นท่าทีความศรัทธาที่ถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพวกเรา
สุดท้าย พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายว่า เสียงร้องที่แสดงความทุกข์มากของคู่สมรส ลูก และผู้อื่น และความผูกพันของตนกับสมบัติที่จับต้องได้ จะเป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางพวกเรามิให้ยึดมั่นท่าทีความศรัทธาที่ถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ไม่มีข้อสงสัย ไม่มีอะไรจะปวดร้าวใจไปมากกว่าการที่ภรรยาหรือสามีของตนที่ร่วมสุขและร่วมทุกข์กันมานานหลายปีตายก่อน อย่างไรก็ตาม นี่คือห้วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตที่จะตัดสินว่าคนที่พวกเรารักจะบรรลุการรู้แจ้งหรือไม่เมื่อพวกเราอยู่ต่อหน้าคนที่ใกล้จะถึงวาระสุดท้าย พวกเราต้องปลุกจิตใจเข้มแข็งเพื่อเอาชนะความเศร้าโศกของตน และบอกคนที่ตนรักว่า “จงอย่ากังวลใดๆ พระนิชิเร็น ไดโชนินจะนำทางท่านไปสู่การรู้แจ้ง ขอให้พวกเราสวดไดโมขุอย่างแน่วแน่” ณ ห้วงเวลานั้น สิ่งจำเป็นคือสวดไดโมขุด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป
นอกจากนี้ ผู้ที่กำลังจะตายอาจจะไม่สามารถเปิดตา หรืออาจพูดไม่ได้ แต่เป็นที่รู้กันว่าความสามารถในการฟังของพวกเขายังดีจนกว่าจะหมดลมหายใจ ดังนั้น สิ่งสำคัญคืออย่าคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คนที่กำลังจะตายนั้นชอบหรือไม่ชอบ หรือเรื่องอื่นที่จะทำให้เขายึดมั่นอยู่กับความผูกพัน และที่สำคัญที่สุด พวกเราต้องสวดไดโมขุเท่านั้นและทำให้เขาได้ยินไดโมขุ พระนิชิคัน โชนินกล่าว:
“ผู้ที่ให้กำลังใจบุคคลที่อยู่ในวาระสุดท้ายเป็นสิ่งจำเป็น”
(หลักพื้นฐานของนิกายฟูจิ เล่ม 3 หน้า 264)
เมื่อสมาชิกในครอบครัวกำลังจะตาย สิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือพยายามสุดความสามารถเพื่อทำหน้าที่เป็นอิทธิพลดี(กัลยาณมิตร)ที่อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือ
การสวดไดโมขุ ณ วาระสุดท้ายของชีวิต
พระนิชิคัน โชนินเขียน:
“ความตั้งใจด้านจิตใจที่แน่วแน่ของคนๆหนึ่ง ณ วาระสุดท้ายนั้นมีพลังมากกว่าพลังการปฏิบัติ 100 ปี... แม้แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยจะก่อให้เกิดผลลัพธ์มากมาย... ณ เวลาแห่งความตาย เนื่องจากพลังความศรัทธาเข้มแข็งอย่างยิ่ง พลังพุทธะและพลังธรรมะจะสำแดงอย่างเข้มแข็งด้วย ทำให้บุคคลที่จากไปสามารถบรรลุการรู้แจ้งในรูปกายปัจจุบันของเขา” (อ้างแล้ว หน้า 268)
ดังนั้น ท่านสอนว่าการสวดไดโมขุแม้เพียงคำเดียวโดยการรวบรวมพลังความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่จากสรรพางค์(ทั้ง)กายและจิตของคนๆหนึ่ง ณ วาระสุดท้ายของชีวิตเหนือกว่าการปฏิบัติศาสนาพุทธเป็นเวลา 100 ปี และผลลัพธ์ก็คือ บุคคลที่จากไปจะได้รับพลังพุทธะและพลังธรรมะจำนวนมากมายและจะบรรลุการรู้แจ้งในรูปกายปัจจุบันของเขาอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ถ้าในชีวิตของคนๆหนึ่ง โดยปกติคนๆนั้นละเลยการสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุ และเกียจคร้านและทำการดูหมิ่นธรรมะข้ออื่นๆ บุคคลนี้อาจจะทนทุกข์จากความเจ็บปวดแห่งความตายและจากการทำหน้าที่ที่คล้ายมารในด้านอื่นๆ ขอให้พวกเราจดจำไว้ว่าบุคคลเช่นนั้นจะไม่สามารถแยกแยะถูกออกจากผิด จะขาดความสามารถในการยึดมั่นท่าทีความศรัทธาที่ถูกต้อง และจะไม่สามารถสวดไดโมขุด้วยความตั้งใจแน่วแน่ในความศรัทธา
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินกล่าว:
“แท้ที่จริง การสวดไดโมขุคือหนทางตรงสู่การบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้ ดังนั้น แน่นอน พวกเราต้องหลอมหัวใจให้เป็นหนึ่ง สวดไดโมขุ และกระตุ้นผู้อื่นให้ทำตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การทุ่มเทความพยายามของพวกเราในการปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น (จิเกียว เคทะ) จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้” (วารสารไดนิชิเร็น ฉบับ 841 หน้า 28-29)
พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียน:
“เมื่อท่านอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างชีวิตกับความตาย อาตมาจะมาหาเพื่อนำทางท่านอย่างแน่นอน” (ชินเพ็น หน้า 1361; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม 1 หน้า 51)
ดังนั้น ผู้ที่ยึดมั่นความศรัทธาและการปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นต่อเนื่องและอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ย่อหย่อน ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพวกเขาจะเอิบอาบด้วยความเมตตาไพศาลของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (พระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม) พวกเขาจะสามารถพิชิตความกลัวความตายและบรรลุภูมิชีวิตที่สงบสุข
ขอให้พวกเราทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในการพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของตนเพื่อที่จะสามารถสวดไดโมขุแท้ๆตอนสิ้นสุดชาตินี้และเพื่อที่พวกเราสามารถเผชิญวาระสุดท้ายของตนด้วยความซาบซึ้งมากในบุญคุณต่อครอบครัวและต่อคนอื่นทุกคนและรู้สึกพอใจมากสำหรับชีวิตที่ผ่านมา

*หลุมดำ (black hole): เทหวัตถุในเอกภพที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก ไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสง (จาก Wikipedia.org )

**มหาบุรุษ (great man): ในที่นี้หมายถึงสามีของเมียวโฮ อามะ เขาเป็นผู้นับถือนิกายเน็มบุตสึ (สุขาวดี)อย่างแรงกล้า ดังนั้น นางกังวลมากเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดกับเขา ณ วาระสุดท้าย พระนิชิเร็น ไดโชนิน กล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “การกระทำ 6 ยากและ 9 ง่าย” ว่านางถามว่าแม้แต่บุคคลเช่นเขาก็สามารถบรรลุการรู้แจ้งโดยการสวดไดโมขุเท่านั้นใช่ไหม? พระนิชิเร็น ไดโชนินตอบว่านัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวมีอานุภาพมากจนกระทั่งบุคคลหนึ่งสามารถได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่จากไดโมขุนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าใจความหมาย และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามีของเมียวโฮ อามะถึงแก่กรรม? พระนิชิเร็น ไดโชนิน อ้างคำพูดของนาง “[พวกเรา]สวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวทั้งวันและคืน และเมื่อใกล้ความตาย 2 เสียงของพวกเราดังขึ้นและดังขึ้น[การสวดไดโมขุร่วมกัน]” เมื่อได้ยินเช่นนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสามีของนางจะบรรลุการรู้แจ้งด้วยข้อความตอนนี้ (อ้างอิง: คำบรรยายโอโกะ: วัดไทเซคิจิเดือนมีนาคม 1997 เรื่อง “การมีจิตใจถูกต้อง ณ วาระสุดท้ายของคนๆหนึ่ง” )