ความหมายของการทำบุญพิเศษคืออะไร?
คำถาม: 
ความหมายของการทำบุญพิเศษคืออะไร?
คำตอบ: 

คำถามและคำตอบว่าด้วยพื้นฐานการปฏิบัติของนิชิเร็น โชชู
จากวารสารเมียวเคียว สิงหาคม 2016 หน้า 18-21

การแสดงความรู้สึกขอบคุณ
การทำบุญ (โกคุโยะ) คือวิธีหนึ่งเพื่อแสดงความรู้สึกของพวกเราในการสำนึกบุญคุณโกฮนซนในลักษณะที่เป็นรูปธรรม การทำบุญของพวกเราไม่ใช่เพื่อปกป้องวัดใหญ่ไทเซคิจิหรือวัดในท้องถิ่นวัดอื่นเท่านั้น แต่เพื่อเผยแผ่คำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินไปทั่วโลกต่อไปในอนาคตด้วย พระนิชิเร็น ไดโชนิน กล่าว: “...ท่านจะตอบแทนความกรุณาการุญของทั้งสัทธรรมปุณฑริกสูตรและพระศากยมุนี โดยการทำบุญของท่านอย่างเนืองนิตย์แด่อาตมาที่อยู่ในส่วนลึกของเทือกเขานี้”
(ชินเพ็น หน้า 1457; MW 1 หน้า 254)
การสวดมนต์ทำวาระ สวดโชได และชะคุบุขุคือการทำบุญด้วยธรรมะ กิจกรรม อาทิ การช่วยทำความสะอาดวัดคือการทำบุญด้วยร่างกาย และการถวายเงินหรืออาหารคือการทำบุญด้วยสิ่งของ ทั้งหมดนี้มีความสำคัญ พวกเราควรจะพยายามทำบุญด้วยความจริงใจ แสดงความขอบคุณต่อโกฮนซนเสมอ
การบูรณะประตูซัมมน (ประตูที่มี 3 ทางเข้า) ครั้งใหญ่
เมื่อมองไปข้างหน้าในปีศุภมงคล ค.ศ. 2021 ภายใต้ภาวะผู้นำของพระสังฆราชนิชิเนียว โชนินการก่อสร้าง ณ วัดใหญ่เพื่อการบูรณะประตูซัมมน (gate of three entrances) ครั้งใหญ่ เจดีย์ 5 ชั้น วัด(โบ) และสิ่งปลูกสร้างอื่นในวัดได้เริ่มต้นแล้ว สมาชิกมากมายได้ทำบุญพิเศษเพื่อที่จะตอบแทนหนี้บุญคุณของพวกเราโดยการสนับสนุนการบูรณะเหล่านี้ให้สำเร็จ
เมื่อพวกเราไปแสวงบุญที่วัดใหญ่ โดยปกติ สิ่งแรกซึ่งพวกเราเห็นคือสิ่งก่อสร้างใหญ่ที่มีสีแดงสด นี่คือประตูซัมมน ปัจจุบัน ประตูนี้ล้อมรอบด้วยนั่งร้าน ดังนั้น จึงไม่สามารถเห็นจากด้านนอก ประตูซัมมนสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1717 เกือบ 300 ปีมาแล้ว โชกุน อิเอะโนบุ โตกุงาวะ บริจาคต้นไม้ใหญ่ 70 ต้นเพื่อโครงการก่อสร้างนี้ ภรรยาของเขา เท็นเนอิ-อิน ทำบุญด้วยทองคำ 1,200 แผ่น พระ สังฆราชองค์ที่ 24 พระนิชิเออิ โชนิน และพระสังฆราชองค์ที่ 25 พระนิชิยู โชนิน ทำบุญด้วยทองคำแผ่น 900 เรียว (มีราคา 108 ล้านเยนในปัจจุบัน) และพระสงฆ์และฆราวาส ณ เวลานั้นถวายเงินด้วย ด้วยการทำบุญเหล่านี้ ในปีค.ศ.1717 ประตูซัมมนจึงเสร็จ ประตูนี้กว้าง 78 ฟุต สูง 72 ฟุต และลึก 36 ฟุต
ประตูซัมมนคือประตูที่วิจิตรที่สุดในบริเวณโทไคโด (ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก) และนี่คือสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่า ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ของจังหวัดชิซูโอกะ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1966 ประตูนี้ตั้งอยู่ ณ ทางเข้าด้านหน้าของวัดใหญ่ไทเซคิจิ เพื่อต้อนรับผู้นับถือทั่วโลกที่เดินทางมาโทซัง การบูรณะคือโครงการก่อสร้างใหญ่ ประตูนี้จะถูกถอด บูรณะ และประกอบขึ้นใหม่
การบูรณะเจดีย์ 5 ชั้น
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1726 (ปีที่ 11 แห่งสมัยเคียวโฮ) พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคันโชนิน ร่วมกับเท็นเนอิ-อิน ภรรยาของโชกุนแห่งโตกุงาวะที่ 6 (อิเอะโนบุ) ตัดสินใจสร้างเจดีย์องค์นี้และตั้งกองทุนเพื่อการก่อสร้าง ในที่สุด เจตนาของพระนิชิคันโชนินเป็นจริงในสมัยของพระสังฆราชองค์ที่ 31 พระนิชิอิน โชนิน เจดีย์ 5 ชั้นสร้างเสร็จในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.1749 (ปีที่ 2 แห่งสมัยคันเอ็น) พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งคะสึซือมิ อิตะคุระ ที่เป็นผู้ปกครองบิตสึมัตสึยามะ (เมืองทาคาฮาชิ จังหวัดโอคายามะในปัจจุบัน) ร่วมกันทำบุญเพื่อการก่อสร้างจนสำเร็จ เจดีย์ 5 ชั้นตามประวัติศาสตร์ที่มีอายุ 260 ปีผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง พื้นที่ของโครงสร้างในแต่ละชั้นมีขนาด 68 ตารางฟุตและมีความสูง 112 ฟุต ลำต้นไม้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักตรงกลาง ผ่านกึ่งกลางของโครงสร้างจากฐานสู่ยอด
เจดีย์ 5 ชั้นแห่งวัดไทเซคิจิคือเจดีย์ใหญ่ที่สุดในบริเวณโทไคโด เจดีย์องค์นี้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1966 ดังนั้นนี่คือตัวอย่างที่มีค่ามากของสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงสำหรับพวกเราในนิชิเร็น โชชูเท่านั้น แต่สำหรับทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วย
ณ วัดใหญ่กำลังดำเนินการบูรณะครั้งใหญ่ประตูซัมมน เจดีย์ 5 ชั้น และการบูรณะวัด (โบ) และสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อที่จะปกป้องสิ่งก่อสร้างมีค่าเหล่านี้มิให้เสียหายจากแผ่นดินไหวใหญ่ ซึ่งถูกพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้ในอนาคต
ความตั้งใจของพวกเราเพื่อปกป้องธรรมะแท้
ภารกิจของพวกเราคือปกป้องวัดใหญ่ไทเซคิจิให้ดำรงต่อไปในอนาคตและพยายามทำชะคุบุขุเพื่อที่พวกเราสามารถก้าวหน้าสู่การโคเซ็น-รุฝุ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเราในการมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 แห่งการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา) สมาชิกทุกคนควรจะยืนหยัดการสวดมนต์ทำวาระที่เข้มแข็งและสม่ำเสมอ สวดไดโมขุให้มาก และพยายามทำชะคุบุขุ เช่นกัน เพื่อรับประกันว่าโครงบูรณะที่สำคัญเหล่านี้จะเสร็จอย่างปลอดภัย พวกเราสามารถมีส่วนร่วมในการทำบุญพิเศษด้วยจิตใจประเสริฐในการปกป้องธรรมะแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
วารสารนิชิเร็น โชชูรายเดือน, ธันวาคม 2016 หน้า 15-16