คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม 2017

คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม
ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น
7 พฤษภาคม 2017

ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤษภาคม ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
เดือนพฤษภาคมเริ่มต้นแล้ว อาตมาจินตนาการว่าทั้งพระสงฆ์และฆราวาสในแต่ละเขตสามัคคีกันด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว และกำลังอุทิศชีวิตพวกเขาเองต่อการปฏิบัติ ทั้งวันและคืน มุ่งสู่เป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้
ชะคุบุขุคือการปฏิบัติศาสนาพุทธที่สูงส่งที่สุด ซึ่งพิสูจน์โดยพระนิชิเร็น ไดโชนิน พระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม ผู้ก่อตั้งของพวกเรา ชะคุบุขุคือวิธีถูกต้องและดีที่สุดเพื่อช่วยมวลมนุษย์ในสมัยปัจฉิมธรรม
ทุกวันนี้ นิชิเร็น โชชูก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง มุ่งสู่เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ. 2021 ในการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเราในสิ่งท้าทายเพื่อบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านพูดแต่ที่สำคัญคือสิ่งที่ท่านทำ สมาชิกทุกคนในแต่ละเขตต้องสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวและทำชะคุบุขุด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว
“นิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกศรอาบยาพิษ” คือหนึ่งในนิทานเปรียบเทียบซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในศาสนาพุทธ เรื่องนี้อยู่ใน “มัธยามาคมสูตร” (จู-องน-เคียว)
บางทีท่านรู้จักเรื่องนี้ โดยใช้คำพูดง่ายๆ เรื่องมีดังต่อไปนี้:
“หนึ่งในสาวกของพระศากยมุนีขอร้องอาจารย์ของพวกเขาตอบคำถามต่างๆ: “โลกนี้อยู่ชั่วกาลนานหรือไม่? หรือว่าโลกนี้อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด? โลกนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด? ยังคงมีพระพุทธะหลังจากการปรินิพพานของพระองค์หรือไม่?” พระศากยมุนีทรงไม่ตอบคำถามเหล่านี้ในลักษณะตรงไปตรงมา พระองค์ทรงตอบโดยตรัสว่า “สมมุติชายคนหนึ่งบาดเจ็บจากลูกศรอาบยาพิษ[และผู้คนพาเขาไปพบศัลยแพทย์] สมมุติชายคนนี้พูด “ฉันจะไม่ยอมให้ถอนลูกศรดอกนี้จนกว่าฉันจะรู้ว่าบุคคลที่ยิงฉันเป็นคนประเภทไหน? ชื่ออะไร? สูงหรือเตี้ย? อยู่ในเมืองหรือเป็นชาวบ้าน? ลูกศรดอกนี้ทำมาจากอะไร? หมอที่จะตรวจฉันชื่ออะไร?” และถ้าเขาไม่ยอมให้ถอนลูกศรดอกนี้จนกว่าจะตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมด บุคคลนี้จะตาย สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องถอนลูกศรอาบยาพิษนี้ก่อนและให้การปฐมพยาบาล”
นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้เตือนว่าพวกเรามักจะผลัดในสิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญตอนนี้ พวกเราให้ความสนใจเรื่องอื่นก่อน กล่าวอีกนัยหนึ่ง สิ่งจำเป็นคือพวกเรารู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้คืออะไร?
สิ่งที่พวกเราทุกเขตต้องทำให้สำเร็จตอนนี้ ด้วยทางใดทางหนึ่ง คือบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุ ซึ่งพวกเขาปฏิญาณเบื้องหน้าโกฮนซนว่าจะทำให้สำเร็จ หลังจากนั้น ด้วยความสำเร็จเหล่านี้ พวกเราควรต้อนรับการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของผู้ก่อตั้ง (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ของพวกเราในปี ค.ศ. 2021
ในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” พระนิชิเร็น ไดโชนินสอน:
“ถ้าพวกเขาได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถบรรลุพุทธภาวะ [การพบ]นี้เป็นเมล็ด[พุทธภาวะ]สำหรับพวกเขา และในที่สุดพวกเขาจะบรรลุการรู้แจ้งแน่นอน ดังนั้น พระเทียนไท้และเมียวลักปฏิบัติตามความคิดนี้และอธิบาย[ในคำอธิบายของพวกเขา]ว่าคนๆหนึ่งควรจะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือนผู้ที่สะดุดและล้มลงพื้นดิน แต่สามารถใช้พื้น ดินนั้นยันตัวพวกเขาเองให้ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาตกนรก ในไม่ช้าพวกเขาจะขึ้นมาอีกและบรรลุพุทธภาวะ ผู้คนในสมัยปัจฉิมธรรมจะตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากการหันหลังให้กับสัทธรรมปุณฑริกสูตร อย่างไรก็ตาม คนๆหนึ่งควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่ปฏิบัติตามและมีความศรัทธาจะสามารถบรรลุการรู้แจ้ง และแม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่น ในที่สุดจะบรรลุพุทธภาวะด้วยความสัมพันธ์แบบกลองพิษเช่นกัน”
(ชินเพ็น หน้า 1316)
“ความสัมพันธ์แบบกลองพิษ” คือคำอุปมาซึ่งถูกอธิบายในนิรวาณสูตร พระสูตรนี้กล่าวว่าเมื่อกลองซึ่งถูกอาบพิษร้ายแรงถูกตี ทุกคนที่ได้ยินเสียงกลองจะตายทันที ความสัมพันธ์แบบกลองพิษถูกเรียกว่าความสัมพันธ์ย้อนกลับเช่นกัน การสอนและการทำให้ผู้ดูหมิ่นฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรเทียบได้กับการสร้างความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธแท้ ซึ่งผู้ดูหมิ่นจะได้รับเหตุเพื่อการบรรลุพุทธภาวะ
ทุกวันนี้ พระสงฆ์และฆราวาสของนิชิเร็น โชชูกำลังผนึกความพยายาม และสมาชิกในแต่ละเขตกำลังก้าวไปข้างหน้า มุ่งสู่เป้าหมายแห่งการมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คน ณ เวลานี้ อาตมาเชื่อว่าสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราแต่ละคนคือเข้าใจความหมายของความสัมพันธ์แบบกลองพิษ หลังจากนั้น พวกเราควรจะรู้สึกมั่นใจว่าบัดนี้ ในสมัยปัจฉิมธรรม เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวของการหว่านเมล็ดแห่งเหตุแท้จริงคือมหาธรรมที่สามารถนำทั้งผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้านบวกและย้อนกลับไปสู่หน ทางตรงแห่งการบรรลุพุทธภาวะ ด้วยความเชื่อแน่วแน่นี้ พวกเราต้องอุทิศชีวิตพวกเราเองในการทำชะคุบุขุให้มากกว่าเดิม
อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจขอให้ท่านพยายามในการปฏิบัติของท่านต่อไป

มัธยามาคมสูตร(จู-องน-เคียว): หนึ่งใน 4 อาคมสูตรฉบับภาษาจีน เทียบได้กับคัมภีร์มัชฌิมนิกาย(Majjhima -nikaya) สุตตันตปิฎกฉบับภาษาบาลี ในพระสูตรนี้ประกอบด้วย 222 พระสูตรที่มีความยาวปานกลาง หนึ่งในนั้นคือจูฬมาลุงกยสูตร (Culamalunkya) หรือเซ็นยุเคียว (Sen-yu Kyo) ซึ่งเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกศรอาบยาพิษ