การปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย

วัดไทเซคิจิ
คำบรรยายโอโกะ – ตุลาคม 2017

การปฏิบัติของพวกเราในนิชิเร็น โชชู สิ่งจำเป็นคือไม่มีวันละทิ้งความศรัทธาของพวกเรา พวกเราต้องดำเนินการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเหมือนน้ำที่ไหลตลอดชีวิตของพวกเรา
เมื่อพวกเราพบศาสนาพุทธแท้เป็นครั้งแรก พวกเราเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความภักดีในหัวใจ เมื่อพวกเราเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนี้โดยการรับศีล ณ พิธีรับศีล พวกเรากล่าวคำปฏิญาณอะไรต่อโกฮนซน? พวกเราปฏิญาณ 3 ข้อ ต่อโกฮนซนว่าพวกเราจะรักษาศีล ในสภาพปัจจุบันของพวกเราที่เป็นมนุษย์ปุถุชน จนกว่าพวกเราจะบรรลุการรู้แจ้ง ดังต่อไปนี้
1. พวกเราปฏิญาณว่าจะเชื่อและปฏิบัติคำสอนแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดชีวิต
2. พวกเราปฏิญาณว่าจะยึดมั่นและปกป้องโกฮนซนแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการไปตลอดชีวิต
3. พวกเราปฏิญาณว่าจะรักษาศีลของนิชิเร็น โชชู และยืนหยัดความศรัทธา และการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ไปตลอดชีวิต
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเราสัญญาด้วยศีล 3 ข้อเหล่านี้ว่าจะปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย นอกจากนี้ การเข้าพิธีรับศีล พวกเราสามารถรับศีลแห่งถ้วยเพชร (คนโง โฮคิ ไค) ซึ่งทำให้พวกเราสามารถศรัทธาและปฏิบัติต่อได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ พวกเราตั้งใจแน่วแน่และปฏิญาณว่านับถือและยึดมั่นศาสนาพุทธแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดชีวิตของพวกเรา
ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายถึงนิอิเขะ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ตั้งแต่ต้นจนจบ จงหมั่นเพียรในการพัฒนาความศรัทธาของท่าน มิฉะนั้น ท่านจะรู้สึกเสียใจ” (ชินเพ็น หน้า 1457)
ยิ่งกว่านั้น ในบทธรรมนิพนธ์ “บันทึกคำบรรยาย” ท่านกล่าว:
“ผู้อุทิศชีวิต ที่มีการปฏิบัติเหมือนน้ำ ไม่มีวันย่อหย่อน เหมือนน้ำที่ไหลทั้งวันและคืนอย่างต่อ เนื่อง การปฏิบัติของเขาไม่เคยหยุดแม้แต่น้อย ดังนั้น ผู้ที่เชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตรในลักษณะนี้เป็นที่รู้จักทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติที่มีความศรัทธาเหมือนน้ำที่ไหล” (ชินเพ็น หน้า 1856)
ดังนั้น พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูต้องก้าวหน้าด้วยความศรัทธาที่บริสุทธิ์เหมือนน้ำที่ไหล ตลอดตั้งแต่ต้น ท่ามกลาง และบั้นปลายโดยไม่มีการถดถอย
อย่างไรก็ตาม โลกเต็มไปด้วยศาสนาและคำสอนต่างๆ ชีวิตของพวกเราได้รับความทุกข์ทรมานจากความทุกข์ 4 ประการและ 8 ประการ นอกจากนี้ อิทธิพลชั่วและการทำหน้าที่ชั่วมากมายจะปรากฏเพื่อขัดขวางคำสัญญาและความตั้งใจที่พวกเราให้ไว้กับโกฮนซน
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบมัตสึโนะ”ดังต่อไปนี้:
“คนมากมายปรารถนาที่จะบรรลุการรู้แจ้ง แต่ไม่กี่คนเท่านั้นปฏิบัติต่อเนื่องโดยไม่มีการถด ถอยและบรรลุพุทธภาวะ ดังนั้น เป้าหมายของมนุษย์ปุถุชนว่าจะบรรลุพุทธภาวะ บ่อยครั้งถูกอิทธิพลชั่วพาออกนอกทางและเปลี่ยนใจอย่างง่ายดายต่อสถานการณ์และเหตุการณ์” (ชินเพ็น หน้า 1048)
เมื่อพวกเรานับถือศาสนาพุทธแท้เป็นครั้งแรก พวกเรามุ่งมั่นว่าจะทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในการปฏิบัติศาสนาพุทธ ปฏิบัติอย่างขยันเพื่อบรรลุการรู้แจ้ง และปรนนิบัติโกฮนซน ไม่ว่าอะไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม บางครั้ง อุปสรรคและมารอาจจะทำให้พวกเราหย่อนความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา ดังนั้น สิ่งจำเป็นคือพัฒนาความศรัทธาที่ไม่ยอมแพ้ต่อการทำหน้าที่ชั่วร้าย
ในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่” พระนิชิเร็นไดโชนินเขียน:
“คนที่ยังไม่รู้แจ้งโค้งคำนับ พนมมือ และพูด: “จากนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะนับถือความจริงเดียวของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ราชาพระสูตร) และยึดมั่นพระพุทธะเป็นอาจารย์แท้ของข้าพเจ้าคนเดียวใน 3 ภพที่ควรแก่การเคารพ จากนี้เป็นต้นไป ในสภาพปัจจุบันของข้าพเจ้าที่เป็นมนุษย์ปุถุชน ข้าพเจ้าจะไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาและการปฏิบัติ จนกว่าจะบรรลุพุทธภาวะ”...
นักปราชญ์พูด “จิตใจมนุษย์เหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุ และธรรมชาติของมวลมนุษย์เหมือนเงาสะท้อนของดวงจันทร์ที่กระเพื่อมบนคลื่น ดังนั้น ณ เวลาปัจจุบัน ท่านอาจ จะพูดว่าความศรัทธาของท่านมั่นคง แต่อีกวันหนึ่งในอนาคต ท่านกลับคำแน่นอน มารและปีศาจอาจจะปรากฏต่อหน้าท่าน แต่ท่านต้องไม่กังวลใจไปกับพวกมัน มารแห่งสวรรค์ชั้นที่ 6 เกลียดชังธรรมะของพระพุทธะ และบุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเกลียดคำสอนศาสนาพุทธ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องเป็นเหมือนภูเขาทองที่แวววาวมากขึ้นเมื่อหมูป่ามาครูด (ถึงแม้ว่าหมูป่าตั้งใจจะลบความแวววาวของภูเขาทอง) เหมือนมหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยลำธารจำนวนมาก เหมือนไฟที่ลุกฮือยิ่งขึ้นเมื่อเติมฟืนเข้าไป และเหมือนแมลงกาลกูลที่โตเมื่อกินลมเป็นอาหาร ดังนั้น ผลจะไม่ดีได้อย่างไร?” ”
(ชินเพ็น หน้า 408)
เมื่อการทำหน้าที่ชั่วร้ายปรากฏต่อหน้าพวกเราและแข่งกันเพื่อขวางทางของพวกเรา พวกเราไม่ควรเศร้าใจ แต่ต้องปลุกเร้าความศรัทธาและการปฏิบัติที่เข้มแข็งจนสามารถถือว่าการทำหน้าที่ของมารเป็นประโยชน์ต่อพวกเรา นี่คือหัวใจสำคัญของการยืนหยัดความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอย
ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเราจะสามารถพัฒนาความศรัทธาเช่นนั้นได้อย่างไร? พระนิชิเร็น ไดโชนิน กล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน” ดังต่อไปนี้:
“ถ้าเขาพยายามหักล้างการดูหมิ่นพระสูตร เขาจะบรรลุขั้นที่ไม่ถดถอยอย่างแน่นอน”
(ชินเพ็น หน้า 247; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม 2 หน้า 34)
โดยการหักล้างการดูหมิ่นธรรมะ นั่นคือโดยการทำชะคุบุขุ ซึ่งพวกเราจะสามารถดำรงความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถดถอยอย่างมั่นคง เรื่องนี้เห็นเด่นชัดเมื่อพวกเราพิจารณาชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนินตลอดชีวิต
ในบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ต่อให้เทวะละทิ้งอาตมา ต่อให้อาตมาประสบการบีฑาธรรมทั้งหมด แม้แต่ตอนนั้น อาตมาจะไม่เสียดายชีวิตของอาตมา[เพื่อธรรมะ]…สำหรับความดีหรือความชั่ว การละทิ้งสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือการกระทำที่จะทำให้คนๆหนึ่งไปนรก อาตมาโดยนัยนี้ขอตั้งมหาปณิธาน ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าอาตมาจะดำรงตำแหน่งผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นถ้าอาตมาละทิ้งสัทธรรมปุณฑริกสูตรและปฏิบัติตามอมิตายุรธยานสูตร(คัมมุเรียวจุ-เคียว)และตั้งตารอคอยชีวิตหลังความตาย ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าพ่อและแม่ของอาตมาจะถูกตัดศีรษะถ้าอาตมาไม่ท่องเน็มบุตสึ และไม่ว่าอาตมาอาจจะเผชิญอุปสรรคใหญ่ต่างๆนานาอย่างไร อาตมาจะไม่มีวันยอมแพ้ ตราบใดที่คนฉลาดไม่สามารถโค่นล้มคำสอนของอาตมา อุปสรรคใหญ่อื่นๆล้วนเหมือนฝุ่นเมื่อต้องลม อาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญี่ปุ่นอาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น และอาตมาจะเป็นมหานาวาของประเทศญี่ปุ่น นี่คือสิ่งที่อาตมาตั้งปณิธาน และอาตมาจะไม่มีวันผิดคำพูดของอาตมา!” (ชินเพ็น หน้า 572)
พระนิชิเร็น ไดโชนินประกาศว่าถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งเผชิญอุปสรรครุนแรงมากจนกระทั่งเขาประหลาดใจถ้าธรรมบาลเทวทอดทิ้งเขา ถึงแม้ว่าบางคนขู่เขา และถึงแม้ว่าบางคนประจบเขา คนๆนั้นต้องไม่หวั่นไหว เนื่องจากการละทิ้งความศรัทธาและการปฏิบัติคือเหตุ (กรรม) แห่งการตกนรก พวกเราต้องเชื่อในโกฮนซนอย่างแน่วแน่และก้าวหน้าด้วยการทุ่มเทเพื่อเผยแผ่เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พวกเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจแท้แห่งการไม่ถดถอยหรือไม่หย่อนโดยการพิจารณาภูมิชีวิตจริงๆของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (พระพุทธะแท้)
ตลอดชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ท่านยึดมั่นปณิธาน 3 ข้อที่ท่านเคยตั้งไว้โดยไม่มีการถด ถอย นอกจากนี้ ในฐานะพระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรม ท่านบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการมาเกิดบนโลกนี้-เพื่อช่วยมวลมนุษยชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ท่านสร้างได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้ เนื่องมาจากความเมตตาไพศาลของพระนิชิเร็น ไดโชนินเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคน แม้ว่าโดยเสี่ยงชีวิตของท่าน พวกเราจึงสามารถได้รับกุศลผลบุญและสร้างกรรมดีทุกวันจากความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเราบนพื้นฐานได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราในบทธรรมนิพนธ์ “ริชโช อันโคกุ รน” ดังต่อไปนี้:
“แม้แต่แมลงวันสีน้ำเงินสามารถเดินทางมากกว่า 10,000 ไมล์โดยเกาะหางของม้าอาชาไนยที่วิ่งเร็ว” (ชินเพ็น หน้า 243; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม 2 หน้า 26)
แมลงวันสีน้ำเงินตัวเล็กสามารถเดินทางมากกว่า 10,000 ไมล์โดยการเกาะแน่นบนหางม้าเร็วที่ถูกเฆี่ยน ในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าพวกเราอาจจะเผชิญอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ พวกเราต้องไม่มีวันพาตนเองออกจากความศรัทธาและการปฏิบัติต่อได-โกฮนซน
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำเกี่ยวกับความศรัทธาและการปฏิบัติโดยไม่มีการถด ถอยดังต่อไปนี้:
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“จงสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำตาม สิ่งนี้จะยังคงเป็นความทรงจำเดียวของท่านในชาติปัจจุบันนี้ที่เป็นมนุษย์” (ชินเพ็น หน้า 300)
ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดคือความเข้าใจพวกเราเองที่ว่าพวกเราเป็นผู้ติดตามพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกและที่ว่าพวกเราต้องยืนหยัดอย่างหนักแน่นต่อคำมั่นสัญญาของพวกเราที่จะช่วยมวลมนุษย ชาติ พวกเราต้องทุ่มเทความพยายามสุดความสามารถในความศรัทธาและการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่นโดยการทำชะคุบุขุด้วยความตั้งใจแน่วแน่โดยไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาบนพื้นฐานความเชื่อมั่นเต็มที่ต่อได-โกฮนซน” (วารสารได-นิชิเร็น ฉบับ 728 หน้า 34)
พวกเราต้องปฏิบัติตามคำชี้นำจากพระสังฆราชอย่างเต็มที่ และทุ่มเทความพยายามในการสวดมนต์ทำวาระและสวดไดโมขุทุกวัน นอกจากนี้ บนพื้นฐานพลังกุศลผลบุญมากมายซึ่งพวกเราได้รับ พวกเราต้องทำชะคุบุขุและพัฒนาความศรัทธาของผู้อื่นทุกวัน นี่คือทางตรงสู่การบรรลุการรู้แจ้งสำหรับพวกเรา
ขอให้พวกเราตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่มีวันถดถอยในความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา ขณะที่พวกเราก้าวสู่จุดหมายในการสร้างองค์กรที่มีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนในปี ค.ศ.2021แห่งการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ขอให้พวกเราก้าวหน้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแห่งต่างกายใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับผู้นับถือฆราวาส และยึดมั่นการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น ขณะที่พวกเรามุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายชะคุบุขุสำหรับปีนี้ และนอกจากนี้ สู่การบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้และการก้าวหน้าของการโคเซ็น-รุฝุ

ข้อความเพิ่มเติม

“ศีลแห่งถ้วยเพชร” (คนโง โฮคิ ไค): หรือพชร (พด-ชะ-ระ = เพชร) ศีล ศีลซึ่งไม่สามารถทำลายได้เหมือนถ้วยเพชร ปรากฏคำนี้ใน “พรหมชาลสูตร” (บมโม-เคียว ตาข่ายของพรหม) ซึ่งกล่าว “ศีลแห่งถ้วยเพชรนี้คือที่มาของพระพุทธะทุกองค์ ที่มาของพระโพธิสัตว์ทุกองค์และเมล็ดแห่งธรรมชาติพุทธะ” ใน “ข้อสังเกตลับว่าด้วยตัวตนแห่งพชรศีล”(อิสชิน คนโง ไคไท ฮิเค็ทสึ) พระเด็งเงียวตีความธรรมชาติพุทธะหรือตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมดซึ่งสอนในสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นถ้วยเพชรศีลแห่งถ้วยเพชร ดังนั้นหมายถึงนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตร ในศาสนาพุทธของพระนิชิเร็นไดโชนิน ศีลแห่งถ้วยเพชร หมายถึง นับถือโกฮนซน และโดยการรักษาศีลข้อเดียวนี้ จะทำให้สามารถแสดง 3 กายของพระพุทธะภายในตัวเอง และได้รับกุศลผลบุญแห่งการรักษาศีลอื่นทั้งหมด

““หัวใจมนุษย์เหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุ และธรรมชาติมนุษย์เหมือนภาพสะท้อนของดวงจันทร์ที่ขึ้นๆลงๆบนคลื่น ขณะนี้ท่านยืนยันว่าท่านจะมีความศรัทธามั่นคง แต่สักวันหนึ่งท่านหวั่นไหวแน่นอน” ข้อความนี้หมายความว่าหัวใจผู้คนไม่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดาย เหมือนน้ำที่เปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุมัน ดังนั้น บ่อยครั้ง มันเป็นความจริงที่ว่าถึงแม้ว่าในตอนต้น พวกเรามีความตั้งใจแน่วแน่ ในที่สุดพวกเราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเนื่องมาจากการขัดขวางหรือการยั่วยวนจากอิทธิพลชั่ว
ตามที่ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์สอน พวกเราต้องสร้างความศรัทธาไม่หวั่นไหวที่จะไม่พ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ พระนิชิเร็น ไดโชนินเตือนพวกเราว่าไม่สำคัญว่าเกิดการรบกวนชั่วร้ายชนิดใดเพื่อขัดขวางความศรัทธาของพวกเรา พวกเราต้องใช้โอกาสนี้เพิ่มพูนความศรัทธาของตนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น สิ่งนี้เหมือนตัวอย่างของหมูป่ากับภูเขาทอง ลำธารต่างๆกับทะเล ท่อนไม้กับไฟ และลมกับแมลงกาลกูลซึ่งกล่าวไว้ในข้อความจากบทธรรมนิพนธ์
ข้อความ “ท่านต้องเหมือนภูเขาทองที่ส่องแสงแวววับมากขึ้นเมื่อหมูป่ามาสี” หมายถึง หมูป่าที่เต็มไปด้วยความอิจฉาเมื่อมันมองเห็นภูเขาทองส่องประกายมาก มันสีภูเขาทอง พยายามลบความเปล่งปลั่งของภูเขาทอง อย่างไรก็ตาม เนื่องมาจากการสีอย่างดุเดือดของมัน ภูเขาทองส่องแสงแวววับยิ่งขึ้น ในทำนองเดียวกัน ถ้าพวกเราพยายามในความศรัทธาและการปฏิบัติถูกต้อง มันแน่นอนว่าพวกเราจะพบความยากลำบากมาก อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา พวกเราจะมีความศรัทธาเข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องมาจากสถานการณ์เลวร้ายซึ่งพวกเราประสบ
เกี่ยวกับข้อความ “ทะเลที่รวบรวมลำธารต่างๆทั้งหมด”...
มันเป็นกฎธรรมชาติที่แม่น้ำทั้งหมดไหลลงทะเล ในทำนองเดียวกัน ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรจะประสบการบีฑาธรรมอย่างแน่นอน แต่เนื่องมาจากการบีฑาธรรมเหล่านี้ที่ทำให้ทราบว่าเขาเป็นผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร
“ไฟที่ลุกฮือยิ่งขึ้นเมื่อเติมท่อนไม้เข้าไป” หมายถึง ความจริงที่ว่าเมื่อพวกเราเติมท่อนไม้ใส่กองไฟมากขึ้น เปลวไฟจะยิ่งลุกฮือมากขึ้น นอกจากนี้ วลี “แมลงกาลกูลที่ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเมื่อลมพัด”หมายถึง แมลงในตำนานที่ตัวเล็กมากเรียกว่ากาลกูล ที่ร่างกายของมันค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเมื่อสัมผัสลม
ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรประสบความยากลำบากมากแน่นอนเมื่อเขาพยายามเพิ่มพูนความศรัทธา อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเราสามารถกระตุ้นตนเองในขณะที่เผชิญหน้าสถานการณ์เลวร้ายเหล่านี้ พวกเราจะสามารถเอาชนะสถานการณ์เลวร้ายบนพื้นฐานความตั้งใจแน่วแน่ในความศรัทธาของพวกเรา และสิ่งนี้จะทำให้พวกเราก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเรามีโอกาสสำคัญในการใช้เหตุการณ์เหล่านี้เพิ่มพูนความศรัทธาของ พวกเราและบรรลุการรู้แจ้งในชาตินี้”
(คำแนะนำจากพระสังฆราชนิชิเนียวโชนินในวาระการสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุ 7 มกราคม 2007)

พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคันโชนินตีความอย่างชัดเจนดังต่อไปนี้:
“อาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญี่ปุ่น” หมายถึง คุณธรรมแห่งเจ้านาย หน้าที่ในการคุ้มครองมวลมนุษย์ทั้งโลก
“อาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น” หมายถึง คุณธรรมแห่งอาจารย์ หน้าที่ในการแนะนำและนำทางมวลมนุษย์ไปสู่หนทางถูกต้อง
“อาตมาจะเป็นมหานาวาของประเทศญี่ปุ่น” ชี้ให้เห็นคุณธรรมแห่งบิดามารดา หน้าที่แห่งความเมตตาของพระพุทธะเพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ของพวกเขา
(ระบบคำศัพท์พื้นฐานของนิชิเร็น โชชู เล่ม 1 หน้า 161-162)