บทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ตอน 1

โอโกะ – กุมภาพันธ์ 2016
วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์
พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ

วันนี้ อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ที่ถูกเขียนในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1273 บทธรรมนิพนธ์ (จดหมาย) ฉบับนี้สำคัญมากสำหรับความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากพระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวถึงโกฮนซนในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ ดังนั้น อาตมาหวังว่าท่านจะฟังอย่างตั้งใจเพื่อความศรัทธาและการปฏิบัติของท่าน
อาตมาปรารถนาที่จะพูดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ 5 ประเด็นในบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ดังต่อไปนี้
1. พ่อของเคียวโอ (ชิโจ คิงโงะ) ที่มีความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็ง
2. ฮสชกุ เค็มปง คือ การละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและการเปิดเผยสถานภาพแท้จริง ณ การบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ และการจารึกโกฮนซน
3. โกฮนซนของพระนิชิเร็น ไดโชนิน คือ สิ่งสักการะที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนี้
4. พลังสูงส่งของโกฮนซน
5. เพื่อที่คำอธิษฐานของคนๆหนึ่งจะได้รับคำตอบจำเป็นต้องมีความศรัทธาและการปฏิบัติ
อาตมาหวังว่าท่านจะเข้าใจภารกิจสำคัญของท่านในฐานะผู้นับถือนิชิเร็น โชชูจากบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้
“เพียงแค่อาตมาปรารถนาได้รับข่าวจากท่านอีกครั้งหนึ่ง ผู้ส่งข่าว ที่ท่านกรุณาส่งมา ก็มาถึงเนื่องจากนี่คือเวลาสำหรับอาตมา นิชิเร็น เงินทำบุญของท่านสำคัญและมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆที่คนๆหนึ่งสามารถพบในภูเขาและมหาสมุทร
เนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับเคียวโอ โกเซ็น อาตมาจึงอธิษฐานต่อสุริยเทพและจันทรเทพเพื่อเขาตลอดวันและคืน โปรดเก็บและรักษาโอมาโมริ โกฮนซนที่อาตมาได้มอบให้ท่านในวันก่อนไว้กับตัวเสมอ ในสมัยสุทธิธรรมและรูปธรรมไม่มีใครรู้เกี่ยวกับโกฮนซนนี้ ยิ่งกว่านั้น การจารึกโกฮนซนนี้ขาดช่วง”
คำบรรยายของวันนี้คือคำบรรยายครั้งแรกว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ดังนั้น อาตมาอยากจะพูดเกี่ยวกับภูมิหลังของบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้
ตามที่อาตมากล่าวมาแล้ว บทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ถูกเขียนในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1273 และส่งถึงเคียวโอ ที่เกิดในปี ค.ศ. 1272 ในประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณ เมื่อคนๆหนึ่งเกิด ผู้คนจะนับอายุคนนั้นเป็น 1 ปี หลังจากนั้น ณ ต้นปีถัดไป อายุของคนนั้นจะเพิ่มอีก 1 ปี ดังนั้น จดหมายฉบับนี้ถูกส่งถึงเคียวโอที่มีอายุ 2 ขวบ แต่แท้ที่จริงเขามีอายุ 1 ขวบตามวิธีการนับอายุของพวกเราในปัจจุบัน ตามที่ท่านทราบ ทารกอายุ 1 ขวบ ไม่สามารถอ่านจดหมายได้และไม่สามารถเข้าใจอะไรเลย ดังนั้น จึงเป็นธรรมดาที่คิดว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งถึงพ่อแม่ของเคียวโอ (ชิโจ คิงโงะ และนิชิเง็น-เนียว) เมื่อพวกเราพิจารณาเนื้อหาของบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้พวกเราสามารถเข้าใจว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินกำลังมอบคำแนะนำแก่แม่ของเคียวโอ (นิชิเง็น-เนียว) ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าจดหมายฉบับนี้ส่วนใหญ่เขียนเพื่อนิชิเง็น-เนียว
ไม่มีเอกสารที่พูดเกี่ยวกับเพศของเคียวโอ โกเซ็นว่าเคียวโอ โกเซ็นเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง เมื่อพวกเราพิจารณาชื่อเคียวโอ 経王 ซึ่งหมายถึง “ราชาพระสูตร” พวกเราอาจจะคิดว่ามันดูเหมือนชื่อของเด็กชาย ดังนั้น อาตมาคิดว่า “ราชาพระสูตร”ไม่เหมาะที่จะเป็นชื่อของเด็กหญิง ไม่เพียงเท่านี้ แต่ข้อความดังต่อไปนี้ถูกกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ”: “เคียวโอคือเด็กที่เชื่อฟังที่จะสืบทอดในชาตินี้” (ชินเพ็น หน้า 635) ในประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณ มีประเพณีที่ว่าผู้ชายเท่านั้น และไม่ใช่ผู้หญิง ที่สามารถสืบทอดและรับหน้าที่หัวหน้าครอบครัว ดังนั้น อาตมาเชื่อว่าเคียวโอเป็นเด็ก ชาย
บางคนอาจจะคิดว่า “โกเซ็น” ชื่อซึ่งให้เกียรติ ใช้สำหรับผู้หญิง ดังนั้น เคียวโอควรจะเป็นเด็ก หญิง อย่างไรก็ตาม เมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินตั้งชื่อลูกชายคนแรกของนันโจ โทคิมิตสึว่า “ฮิวากะ” ท่านเขียนชื่อของเขาว่า “ฮิวากะ โกเซ็น” ในจดหมาย (บทธรรมนิพนธ์ “ลูกคือสมบัติ”) ซึ่งเขียนในปี ค.ศ. 1280 ดังนั้น อาตมาจะพูดเกี่ยวกับเคียวโอที่เป็นเด็กชาย
ก่อนเคียวโอเกิด ชิโจ คิงโงะและภรรยาของเขามีลูกสาวคนหนึ่งที่เกิดในปี ค.ศ. 1271 เมื่อเธอเกิด พระนิชิเร็น ไดโชนินตั้งชื่อลูกสาวของเขาว่า “สึคิมาโร”
ในบทธรรมนิพนธ์ “การเกิดของสึคิมาโร” กล่าว: “อาตมาได้รับข่าวสารว่าลูกของท่านเกิดมา ขอแสดงความยินดี! วันนี้คือวันที่ 8 ของเดือน*มันมีความหมายพิเศษ ท่านไม่เพียงมีลูกเท่านั้น แต่ในวันมงคลเช่นนั้น! ตอนนี้ความอิ่มอกอิ่มใจในความปรารถนาของท่านสมบูรณ์แล้ว เหมือนกระแสน้ำ ณ ขีดที่บ่งบอกระดับน้ำขึ้นสูงสุดหรือการออกดอกในทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้น อาตมาไม่รีรอที่จะตั้งชื่อให้เธอ โปรดเรียกเธอว่า สึคิมาโร” (ชินเพ็น หน้า 462)

ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่ชื่อเคียวโอก็เป็นชื่อที่พระนิชิเร็น ไดโชนินตั้งให้
อาตมาเชื่อว่าหลายท่านเคยเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของชิโจ คิงโงะและรู้ดีว่าเขาเป็นผู้นับถือที่ยอดเยี่ยมของพระนิชิเร็น ไดโชนินและเป็นผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างจริงใจ
อาตมาอยากจะพูดคร่าวๆเท่านั้นในหลายประเด็นหลักเกี่ยวกับชิโจ คิงโงะ
1. ชิโจ คิงโงะ [ค.ศ. 1229-1296] เคยเป็นผู้นับถือนิกายเซนก่อนที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินในปี ค.ศ. 1256 กล่าวกันว่าเมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรข้างถนนในเมืองคามากุระ ชิโจ คิงโงะ โกรธจริงๆเกี่ยวกับคำประกาศของพระนิชิเร็น ไดโชนินที่ว่า “นิกายเซนเป็นผลงานของมารแห่งสวรรค์” และไปหาพระนิชิเร็น ไดโชนิน ณ ที่พักสมถะในตำบลมัตสึบางะยัตสึเพื่อที่จะกล่าวหาท่าน ในระหว่างนี้ ท่านชะคุบุขุชิโจ คิงโงะ และเขาเป็นผู้นับถือที่เข้มแข็ง ถึงแม้ว่าพ่อของคิงโงะไม่มีโอกาสเปลี่ยนศาสนา แม่ พี่น้อง (ชาย) พี่น้อง (หญิง) ภรรยา ลูกชายและลูกสาวของเขาล้วนเป็นผู้ติดตามพระนิชิเร็น ไดโชนิน
2. ในปี ค.ศ. 1271 เกิดการบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ พระเรียวคันแห่งนิกายวินัย (ริตสึ) ที่อธิษฐานขอฝนไม่สำเร็จ วางแผนประหารชีวิตพระนิชิเร็น ไดโชนินโดยสมคบกับผู้มีอิทธิพลในรัฐบาล สำหรับพระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่กำลังจะถูกตัดศีรษะ เหตุการณ์นี้เป็นการบีฑาธรรมสำคัญที่สุดในชีวิตของท่าน พระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่มุ่งหน้าไปลานประหาร ส่งข่าวด่วนถึงชิโจ คิงโงะ ชิโจ คิงโงะ ที่วิ่งเท้าเปล่าออกจากบ้าน ถือบังเหียนม้าของพระนิชิเร็น ไดโชนินและในขณะเดียวกันร้องไห้ติดตามท่านไปลานประหาร ถึงแม้ว่าเขามีภรรยาและลูกแล้ว เขาตัดสินใจจะตายพร้อมกับพระนิชิเร็น ไดโชนินถ้าท่านถูกฆ่า เมื่อเพชฌฆาตยกดาบเพื่อตัดศีรษะพระนิชิเร็น ไดโชนิน ณ ลานประหาร จู่ๆปรากฏวัตถุประหลาดที่มีแสงวาบและการตัดศีรษะไม่เกิดขึ้น แม้แต่เมื่อผู้มีอำนาจรัฐใช้อำนาจทั้งหมด พวกเขาก็ไม่สามารถฆ่าพระพุทธะดั้งเดิม(พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ชิโจ คิงโงะ สามารถเป็นพยานถึงห้วงเวลามหัศจรรย์นี้และเหตุการณ์สำคัญที่สุดและเหนือธรรมชาติในศาสนาพุทธโดยการสังเกตเห็นพระนิชิเร็น ไดโชนินละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและเปิดเผยสถานภาพแท้จริงในฐานะพระพุทธะดั้งเดิม
3. ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1272 พระนิชิเร็นไดโชนินมอบบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” (ไคโมขุ โช) ที่มีความสำคัญที่เปิดเผยสิ่งสักการะในแง่ของบุคคลที่เป็นพระนิชิเร็น ไดโชนิน แก่ชิโจ คิงโงะ หลังจากรับบทธรรมนิพนธ์ฉบับนี้ ชิโจ คิงโงะไม่สามารถรออีกต่อไปและไปพบพระนิชิเร็น ไดโชนินที่เกาะซาโดะในราวเดือนพฤษภาคม ณ เวลานั้นการเดินทางไป-กลับเกาะซาโดะลำบากมากแต่เขาก็ไปเนื่องจากเขามีความศรัทธาเข้มแข็ง
4. เมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินล้มป่วยในปี ค.ศ. 1278 ชิโจ คิงโงะ เตรียมยาจำนวนหนึ่งแก่ท่านและช่วยให้ท่านหาย สามารถกล่าวได้ว่าคิงโงะเป็นผู้ปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยาด้วย
5. ในปีค.ศ. 1279 เกิดการบีฑาธรรมที่อัตสึฮาระ ชิโจ คิงโงะให้กำลังใจแก่ผู้นับถือพระนิชิเร็น ไดโชนินและแสดงบทบาทในการถ่ายทอดคำพูดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
6. ในปี ค.ศ. 1280 ชิโจ คิงโงะ ได้รับอนุญาตให้เกษียณก่อนกำหนดซึ่งเป็นความปรารถนาที่เขารอมานาน และไปดำเนินชีวิตสันโดษที่อุจิบุนะ แห่งเมืองยามานาชิ จากที่นั่นถึงเขามิโนบุ (ที่พักของพระนิชิเร็น ไดโชนิน) มีระยะทาง 4-5 กิโลเมตรเท่านั้น จึงเชื่อกันว่าคิงโงะต้องไปเยี่ยมพระนิชิเร็นไดโชนิน ทุกวัน
ตามที่ท่านสามารถเห็นว่าชิโจ คิงโงะมีความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็งและแท้ที่จริงเขาเป็นบุคคลที่พระนิชิเร็นไดโชนินเรียกว่าผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร เช่นกัน ภรรยาของชิโจคิงโงะ (นิชิเง็น-เนียว) เป็นบุคคลชั้นยอดที่มีความศรัทธาเข้มแข็งจริงใจและสนับสนุนสามีของนางด้วย
พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” นี้เมื่อท่านอาศัยอยู่บนเกาะซาโดะหลังจากการบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ
ตามกฎหมาย ณ เวลานั้น การเนรเทศมี 3 ชนิด: ระยะทางสั้น, ปานกลางและไกล การเนรเทศไปเกาะซาโดะ การเนรเทศระยะทางไกล ถือว่าเป็นการลงโทษเนรเทศที่รุนแรงที่สุด เมื่อบุคคลหนึ่งถูกเนรเทศและถูกส่งไปเกาะนี้ เขาไม่สามารถย้ายไปสถานที่อื่นใดจนกว่าเขาจะได้รับอนุญาตจากรัฐบาล นี่ก็หมายถึงความตายบนเกาะนี้
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยพฤติกรรมของพระพุทธะ”:
“ตามที่พวกเราทุกคนทราบ การถูกเนรเทศมาเกาะนี้นานๆครั้งจึงสามารถมีชีวิตรอด ถึงแม้ว่าพวกเขารอดชีวิต, พวกเขาจะไม่มีวันกลับบ้านได้” (ชินเพ็น หน้า 1064)
พระนิชิเร็น ไดโชนินถูกนำตัวไปที่กระท่อมเล็ก เรียกว่าสึคาฮาระ ซันไมโด ที่ตั้งอยู่บนทุ่ง กระท่อมนี้ตั้งอยู่ในที่ซึ่งฝังศพไร้ญาติ หลังคาและผนังเต็มไปด้วยรู หิมะตกและกองสูง ไม่มีวันละลายจนหมด พระนิชิเร็น ไดโชนินใช้ชีวิตที่นั่นโดยสวมเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนซึ่งทำมาจากฟางเพื่อช่วยให้ท่านทนต่อความหนาว
ในทางตรงข้าม ในขณะที่พระนิชิเร็น ไดโชนินอยู่บนเกาะซาโดะ ท่านเขียนบทธรรมนิพนธ์มากกว่า 50 ฉบับรวมทั้งบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” “สิ่งสักการะแท้จริง” “ตัวตนแท้จริงของชีวิต” (ชื่อใหม่คือ “ตัวตนแท้จริงของปรากฏการณ์ทั้งหมด”) และ “ตัวตนของธรรมมหัศจรรย์” (ชื่อใหม่คือ “ว่าด้วยความหมายของตัวตนแท้จริงแห่งเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว”)
ทำไมพระนิชิเร็น ไดโชนินจึงเริ่มเขียนบทธรรมนิพนธ์สำคัญเหล่านี้ในช่วงเวลาหฤโหดบนเกาะซาโดะ? เนื่องจากนี่คือเวลาสำคัญอย่างแท้จริงเพื่อเปิดเผยสิ่งสักการะแท้หลังจากท่านละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและเปิดเผยสถานภาพแท้จริง ณ การบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ ท่านเริ่มอาศัยอยู่บนเกาะซาโดะ
หลังจากการบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ พระนิชิเร็น ไดโชนินเริ่มจารึกโกฮนซนและเขียนบทธรรมนิพนธ์สำคัญมากมายที่พูดเกี่ยวกับสิ่งสักการะแท้ ท่านใช้กระดาษจำนวนมากเพื่อเขียนบทธรรมนิพนธ์สำคัญ ท่านอาจจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรรับประทานหรือดื่มและเสื้อผ้าไม่เพียงพอ แต่พระนิชิเร็น ไดโชนินต้องการกระดาษจำนวนมากเพื่อเขียนบทธรรมนิพนธ์ ในสมัยโบราณ กระดาษหายากและราคาแพงและยากที่จะได้มันมา
บัดนี้ อาตมาอยากจะอธิบายเกี่ยวกับบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ”
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว: “เพียงแค่อาตมาปรารถนาได้รับข่าวจากท่านอีกครั้งหนึ่ง ผู้ส่งข่าว ที่ท่านกรุณาส่งมาก็ได้มาถึงแล้ว เนื่องจากนี่คือเวลาสำหรับอาตมา นิชิเร็น เงินทำบุญของท่านสำคัญและมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆที่คนๆหนึ่งสามารถพบในภูเขาและมหาสมุทร”
ชิโจ คิงโงะไปเยี่ยมพระนิชิเร็น ไดโชนินบนเกาะซาโดะในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1273 ประมาณ 3 เดือนต่อมา ชิโจ คิงโงะส่งเงินทำบุญแด่พระนิชิเร็น ไดโชนินโดยผ่านผู้ส่งข่าว และสิ่งนี้เป็นเหตุจูง ใจให้พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนจดหมายฉบับนี้
เนื่องจากชิโจ คิงโงะพบพระนิชิเร็น ไดโชนินโดยตรงเมื่อ 3 เดือนก่อนหน้านั้น อาตมาเชื่อว่าเขารู้ว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินต้องการอะไร ณ เวลานั้นและอาตมาคิดว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินใช้เงินทำบุญที่ล้ำค่านี้ไปซื้อกระดาษ พู่กันและหมึกซูมิเพื่อจารึกโกฮนซนและเขียนบทธรรมนิพนธ์ ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่าเงินทำบุญนี้ล้ำค่าและสำคัญจริงๆบนโลกนี้
ในข้อความ “นี่คือเวลาสำหรับอาตมานิชิเร็น”นี้หมายถึงเวลาเปิดเผยและจารึกโกฮนซนที่เป็นสิ่งสักการะแท้จริง ถ้าท่านบทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ท่านอาจจะทราบว่าก่อนการบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิพระนิชิเร็น ไดโชนินยังไม่เคยจารึกโกฮนซน เนื่องจากท่านละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและเปิดเผยสถานภาพแท้จริง ณ การบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ หลังจากนั้น ท่านเริ่มเปิดเผยและจารึกโกฮนซน
นี่คือประเด็นสำคัญที่พวกเราต้องจดจำ ดังนั้น อย่าลืมว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินเผยแผ่ไดโมขุ นั่นคือ นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวก่อน และหลังจากพระนิชิเร็น ไดโชนินละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและเปิดเผยสถานภาพแท้จริง ท่านเริ่มเปิดเผยและจารึกโกฮนซน เช่นกัน นี่คือเรื่องสำคัญมากหลังจากที่พระนิชิเร็น ไดโชนินเริ่มเปิดเผยคำสอน “ไคดัน” นั่นคือ มหาวิหาร ก่อนการบีฑาธรรม พระนิชิเร็น ไดโชนินไม่เปิดเผยคำสอน “ไคดัน”
หลังจากนั้น ในที่สุดพระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผยมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ ซึ่งหมายถึง “ฮนมน-โนะ-ฮนซน” นั่นคือ “สิ่งสักการะแท้จริงแห่งคำสอนแท้จริง” “ฮนมน-โนะ-ไคดัน” นั่นคือ “มหาวิหารแห่งคำสอนแท้จริง” และ “ฮนมน-โนะ-ไดโมขุ” นั่นคือ “ไดโมขุแห่งคำสอนแท้จริง”
“ฮนมน-ไคดัน-โนะ-ได-โกฮนซน”นั่นคือได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้จริง ซึ่งประดิษฐานในวัดใหญ่ไทเซคิจิ มีความหมายของ “มหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ”ทั้งหมดและคือได-โกฮนซนซึ่งประดิษฐาน ณ ฮนมน-โนะ-ไคดัน
ท่านอาจจะเข้าใจว่าถึงแม้ว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนมากมาย ขึ้นอยู่กับโกฮนซน มีความหมายต่างกัน คนที่มีความคิดผิดและที่รู้เกี่ยวกับคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินไม่มากพออาจจะพูดว่าโกฮนซนของพระนิชิเร็น ไดโชนินเหมือนกันหมด อาตมาแน่ใจว่าท่านสามารถหักล้างความคิดผิดเช่นนั้น
เมื่อพระนิชิเร็น ไดโชนินเริ่มเขียนบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ”นี้ นี่คือเวลาเพื่อเริ่มเปิดเผยและจารึกโกฮนซนและคือเวลาสำคัญจริงๆสำหรับพระนิชิเร็น ไดโชนิน
ต่อมาเกี่ยวกับประโยค “เงินทำบุญของท่านสำคัญและมีค่ามากกว่าสมบัติใดๆที่คนๆหนึ่งสามารถพบในภูเขาและมหาสมุทร” ในส่วนนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินปรารถนาที่จะแสดงว่า “เงินทำบุญของท่านสำคัญในทั้งโลก” ท่านอาจจะประหลาดใจว่าทำไม “ภูเขา” และ “มหาสมุทร”จึงมีความหมายว่าทั้งโลก ถ้าท่านทราบเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องโลกในประเทศอินเดียสมัยโบราณ ซึ่งสอนในอาคมสูตรด้วย ท่านสามารถนึกภาพออก

มันซับซ้อน แต่กล่าวกันอย่างง่ายๆ สามารถกล่าวได้ว่าบนโลกมี 3 ส่วน เลข (No.) 1 คือภูเขาพระสุเมรุ เลข (No.) 2 คือ 4 มหาสมุทรใหญ่ และเลข (No.) 3 คือ 4 ทวีปใหญ่ กล่าวกันว่าผู้คนอาศัยอยู่ใน 4 ทวีปใหญ่ ดังนั้น ท่านสามารถนึกภาพออกว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินอยู่ที่นั่นด้วยการทำบุญที่สำคัญ ถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งมองหาการทำบุญที่สำคัญเช่นนั้นในภูเขาพระสุเมรุหรือใน 4 มหาสมุทรใหญ่ คนๆนั้นไม่สามารถพบการทำบุญที่มีค่าเช่นนั้น เมื่อท่านพิจารณาข้อความนี้ในลักษณะนี้ ท่านอาจจะทราบว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินปรารถนาที่จะพูดว่า “เงินทำบุญของท่านสำคัญในทั้งโลก”
หลังจากนี้, พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“เนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับเคียวโอ โกเซ็น อาตมาจึงอธิษฐานต่อสุริยเทพและจันทรเทพเพื่อเขาตลอดวันและคืน โปรดเก็บและรักษาโอมาโมริ โกฮนซนที่อาตมาได้มอบให้ท่านในวันก่อนไว้กับตัวเสมอ ในสมัยสุทธิธรรมและรูปธรรมไม่มีใครรู้เกี่ยวกับโกฮนซนนี้ ยิ่งกว่านั้น การจารึกโกฮนซนนี้ขาดช่วง”
ตอนต้นของข้อความนี้กล่าว: “เนื่องจากเรื่องเกี่ยวกับเคียวโอ โกเซ็น” “เรื่อง”หมายถึงอะไร? “เรื่อง” นี้สำคัญเพื่อเข้าใจเจตจำนงของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
อาตมาอยากจะจบคำบรรยายของอาตมาด้วยคำอธิษฐานของอาตมาขอให้ท่านก้าวหน้าในความศรัทธาและการปฏิบัติต่อเนื่อง ขอขอบคุณมาก!
วารสารไคเมียว ฉบับที่ 82 เมษายน - พฤษภาคม 2016 หน้า 14-18

ข้อความเพิ่มเติม

มหาโพธิสัตว์ฮะชิมันและพระศากยมุนีพุทธะเกิดวันที่ 8 เมษายน แต่สึคิมาโร (แปลว่าจันทร์เต็มดวง)เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม

ภูเขาพระสุเมรุ(ชุมิ-เซ็น): ตามเรื่องราวที่สืบทอดกันมาของชาวอินเดียโบราณ, เชื่อกันว่าภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์กลางของโลก กล่าวกันว่าวัดได้ 84,000 โยชน์เหนือผิวทะเลและลึก 84,000 โยชน์ ภูเขาลูกนี้ล้อมรอบด้วย 4 ทวีปแห่งปูรพวิเทห, อมรโคยาน, อุตตรกุรุ, และชมพูทวีป, ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวัน ออก, ตะวันตก, เหนือและใต้ตามลำดับ

ชมพูทวีป: หนึ่งใน 4 ทวีปซึ่งตั้งอยู่ใน 4 ทิศโดยมีภูเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง กล่าวกันว่าชมพูทวีปตั้ง อยู่ทางทิศใต้ ชมพู(Jambu)คือชื่อต้นไม้ซึ่งออกดอกในเดือนเมษายนและพฤษภาคมและออกผลสีม่วง ความสุขของชาวชมพูทวีปน้อยกว่าความสุขของอีก 3 ทวีป, เนื่องจากทวีปนี้มีคนที่มีกรรมชั่วอาศัยอยู่ ดังนั้น กล่าวกันว่าศาสนาพุทธปรากฏและเผยแผ่ที่นั่นเพื่อที่จะช่วยพวกเขา

บทธรรมนิพนธ์ “ลูกคือสมบัติ”
จดหมายตอบผู้ปกครองอูเอโนะ
26 สิงหาคม 1280 (อายุ: 59)
ลูกสาวเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์กับครอบครัวใหม่ ลูกชายสืบทอดวงศ์ตระกูล ถึงแม้ว่าคนๆหนึ่งกลายเป็นผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง เขาจะมอบมรดกให้ใคร? ถ้าคนๆหนึ่งมีสมบัติมากพอที่จะประดับระบบโลกขนาดใหญ่ทั้งหมดจนเต็มแต่ไม่มีลูก เขาจะทิ้งสมบัติให้ใคร? ดังนั้น ในคำสอนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธจำนวนมากกว่า 3,000 ม้วนกล่าวไว้ว่าบุคคลหนึ่งที่มีลูกเป็นคนรวย ในคำสอนศาสนาพุทธจำนวนมากกว่า 5,000 ม้วนเขียนไว้ว่าบุคคลหนึ่งที่ไม่มีลูกเป็นคนยากจนบัดนี้ท่านมีลูก 2 คน หญิง 1 และชาย 1 พวกเขาเป็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้า และทิศตะวันออกและตะวันตกบนโลก พวกเขาเป็นปีก 2 ข้างของนก 1 ตัวและล้อ 2 ล้อของเกวียน 1 เล่ม ด้วยเหตุผลนี้ อาตมาขอตั้งชื่อลูกชายแรกเกิดของท่าน ฮิวากะ-โกเซ็น* อาตมาจะเขียนจดหมายถึงท่านอีกในโอกาสหน้า
26 สิงหาคม
นิชิเร็น

จดหมายตอบผู้ปกครองอูเอโนะ

หมายเหตุ
*ฮิวากะ-โกเซ็นหมายถึงยุวดวงอาทิตย์ (Young Sun)