คำแนะนำจากพระสังฆราชองค์ที่ 68 พระนิชิเนียว โชนิน ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน

ณ หอประชุมรับรอง วัดใหญ่ไทเซคิจิ ประเทศญี่ปุ่น
5 พฤศจิกายน 2017

สวัสดีตอนเช้า, ทุกคน!
ในวาระพิธีสวดไดโมขุเพื่อการโคเซ็น-รุฝุเดือนพฤศจิกายน ซึ่งประกอบในวันนี้ ณ วัดใหญ่อาตมาปรารถนาแสดงความรู้สึกขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้นับถือที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ตามที่ท่านทราบ ทุกวันนี้นิชิเร็น โชชูกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส บนพื้นฐานจิตใจต่างกายใจเดียว มุ่งสู่เป้าหมาย-การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนใน ค.ศ. 2021 ในการรำลึกถึงการครบ 800 ปีแห่งการเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้งของพวกเรา)
ในปีนี้พวกเราเหลือเวลาอีก 2 เดือนเท่านั้น ตอนนี้พวกเราอยู่ในขั้นตอนสำคัญอย่างยิ่งสู่ความ สำเร็จตามเป้าหมาย
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “การบรรลุการรู้แจ้ง ณ ขั้นแรกของความศรัทธาด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังต่อไปนี้:
“ถ้าพวกเขาได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถบรรลุพุทธภาวะ [การพบ]นี้จะหว่านเมล็ด[พุทธภาวะ]ลงในชีวิตของพวกเขา และในที่สุดพวกเขาจะบรรลุการรู้แจ้งแน่นอน ดังนั้น พระเทียนไท้และเมียวลักปฏิบัติตามความคิดนี้และอธิบาย[ในคำอธิบายของพวกเขา]ว่าคนๆหนึ่งควรจะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือนผู้ที่สะดุดและล้มลงพื้นดิน และผู้ที่สามารถใช้พื้นดินนั้นยันตัวพวกเขาเองให้ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่าพวกเขาตกนรก ในไม่ช้าพวกเขาจะขึ้นมาอีกและบรรลุพุทธภาวะ ผู้คนบนโลกทุกวันนี้หันหลังให้กับสัทธรรมปุณฑริกสูตร ด้วยความผิดนั้น พวกเขาจะตกนรกอย่างแน่นอน ดังนั้น เราควรจะสอนอย่างแข็งขันเพื่อทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่ปฏิบัติตามและมีความศรัทธาจะสามารถบรรลุการรู้แจ้ง และแม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่น ในที่สุดจะบรรลุพุทธภาวะด้วยความสัมพันธ์แบบกลองพิษเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราจะไม่สามารถพบเมล็ดพุทธภาวะในที่อื่นนอกจากในสัทธรรมปุณฑริกสูตร” (ชินเพ็น หน้า 1316)
ตามที่ท่านทราบ ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้สอนกุศลผลบุญของความสัมพันธ์ย้อนกลับ ผู้ที่ได้ยินสัทธรรมปุณฑริกสูตรด้วยหูของพวกเขา ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่เชื่อและหันหลังให้ จะได้รับกุศลผลบุญเหมือนกันแห่งการมีเมล็ดพุทธภาวะซึ่งถูกหว่านลงในชีวิตของพวกเขา ในที่สุด เมล็ดนี้จะเติบโตและทำให้ผู้คนบรรลุพุทธภาวะแน่นอน
ดังนั้น การปฏิบัติตามความคิดนี้ ทั้งพระเทียนไท้และเมียวลักจึงอธิบายว่าพวกเราควรจะสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ผู้คนในสมัยปัจฉิมธรรมคือผู้ที่ไม่มีเมล็ดพุทธภาวะ ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ดูหมิ่นสัทธรรมปุณฑริกสูตรโดยตรง แม้กระนั้น พวกเขากำลังทำความผิดแห่งการดูหมิ่นสัทธรรมปุณฑริกสูตรโดยไม่รู้ตัว เนื่องมาจากพิษแห่งการดูหมิ่น ตามที่ข้อความชี้ให้เห็นว่า “อย่างไรก็ตาม เราควรจะสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้คนฟังคำสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตร” ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับพวกเราคือหักล้างการดูหมิ่นและสอนสัทธรรมปุณฑริกสูตรแก่ผู้อื่นอย่างแข็งขัน
พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยการเข้าใจเหตุและผลใน 10 ภูมิ”ดังต่อไป นี้:
“แม้แต่คนดี ที่ไม่โลภและไม่ได้ทำบาปใดๆก็จะตกอยู่ในภูมิเปรตถ้าพวกเขาทำการดูหมิ่น หรือถ้าพวกเขาเชื่อคำสอนนอกรีตโดยคบหาอย่างใกล้ชิดกับผู้ดูหมิ่นโดยไม่รู้ตัว คนที่มีปัญญาเท่านั้นเข้าใจเรื่องนี้ พวกเราต้องรู้สึกหวาดกลัวอย่างแน่นอน” (ชินเพ็น หน้า 208)
ไม่ว่าบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นคนดีอย่างไร ถ้าเขาหรือเธอเป็นมิตรกับผู้ดูหมิ่นและไม่ทำชะคุบุขุเมื่อนั้นบุคคลเช่นนั้นจะได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้ดูหมิ่น และจะลงเอยด้วยการกระทำความผิดแห่งการดูหมิ่นธรรมะเหมือนกัน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลนี้ สิ่งจำเป็นคือพวกเราสอนอย่างแข็งขันและทำให้ผู้อื่นฟังสัทธรรมปุณฑริกสูตร เนื่องจากผู้ที่มีความศรัทธาจะบรรลุการรู้แจ้งและแม้แต่ผู้ที่ดูหมิ่นก็จะบรรลุพุทธภาวะด้วยความสัมพันธ์แบบกลองพิษเช่นกัน นอกจากนี้ พวกเราเองจะสามารถเดินไปบนทางศาสนาพุทธแห่งการบรรลุพุทธภาวะโดยไม่กระทำการดูหมิ่นเช่นกัน
ณ ที่นี้ สิ่งที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็น “สัทธรรมปุณฑริกสูตร” คือนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว แห่งความ หมายซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกของบท “พระชนมายุ” (จูเรียว) แห่งคำสอนแท้ (ฮนมน) แก่นของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
ดังนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ “สิ่งสักการะแท้” ดังต่อไปนี้:
“ดังนั้น การปฏิบัติที่พระศากยมุนีปฏิบัติและคุณความดีที่พระองค์ได้รับทั้งหมดอยู่ภายในอักษร 5 ตัวแห่งเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ถ้าพวกเรานับถืออักษรเหล่านี้ พวกเราจะได้รับคุณความดีเช่น เดียวกับที่พระองค์ได้รับอย่างเป็นธรรมชาติ” (ชินเพ็น หน้า 653)
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวเพิ่มเติมในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่” ดังต่อไปนี้:
“[“เมื่อคนๆหนึ่งดึงปมเชือกของแห, ตาข่ายของแหจะไม่อยู่ที่เดิม หรือเมื่อคนๆหนึ่งดึงมุมผ้าผืนหนึ่ง, เส้นด้ายจะไม่อยู่ที่เดิม”] หมายความว่าโดยการปฏิบัติอย่างเดียวแห่งการศรัทธาเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่ถูกดึงมาหาท่าน และไม่มีกุศลผลบุญใดที่จะไม่มาหา และไม่มีเหตุดีอะไรที่จะไม่ถูกสะสม” (ชินเพ็น หน้า 408)
ทุกวันนี้ พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชูกำลังอุทิศตัวพวกเขาเองอย่างเด็ดเดี่ยวทั้งวันและคืนเพื่อทำชะคุบุขุ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส บนพื้นฐานจิตใจแห่งต่างกายใจเดียว ขณะที่พวกเรามุ่งสู่เป้าหมาย-การมีผู้นับถือฮกเคโกะ 800,000 คนใน ค.ศ.2021
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราในตอนนี้คือมั่นใจในกุศลผลบุญมากมายและไร้ขอบเขตของได-โกฮนซนและสลักข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ซึ่งพวกเราเพิ่งจะอ่านลงในหัวใจของพวกเรา หลังจากนั้น ในฐานะลูกศิษย์และผู้นับถือของพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) พวกเราต้องยึดมั่นความปรารถนาแรงกล้าของพวกเราที่จะช่วยมวลมนุษย์ ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ด้วยความตั้งใจที่ไม่รู้จักเหนื่อย พวกเราต้องหลอมรวมด้วยจิตใจแห่งต่างกายใจเดียวและอุทิศตัวพวกเขาเองทำชะคุบุขุ บนพื้นฐานจิตใจ “เต็มใจอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่ธรรมะ”
ปีนี้พวกเราเหลือเวลาอีก 2 เดือนเท่านั้น อาตมาอธิษฐานอย่างจริงใจว่าแต่ละท่านจะพยายามด้านการปฏิบัติของท่านให้มากกว่าเดิม เพื่อที่ท่านจะบรรลุเป้าหมายชะคุบุขุของปีนี้แน่นอน หลังจากนั้น พระพุทธะแท้จะเห็นความพยายามของท่านและท่านจะมั่นใจในการบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้