มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร

วัดไทเซคิจิ
คำบรรยายโอโกะ – ธันวาคม 2017

ในบั้นปลายชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ขณะที่ท่านอาศัยอยู่บนภูเขามิโนบุ ท่านบรรยายข้อ ความสำคัญในสัทธรรมปุณฑริกสูตรแก่ลูกศิษย์ ด้วยการอนุญาตจากพระนิชิเร็น ไดโชนิน พระนิคโค โชนินจึงบันทึกคำบรรยายเหล่านี้ [ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1278] ในรูปของบทธรรมนิพนธ์ “คำสอนปากเปล่า”(องงิ คุเด็น) เช่นกัน คำบรรยายนี้รู้จักกันทั่วไปว่า “คำสอนปากเปล่าว่าด้วยสัทธรรมปุณฑริกสูตร”(ชูจูโฮเคเคียว คุเด็น) ในบทธรรมนิพนธ์ “คำสอนปากเปล่า” มีข้อความดังต่อไปนี้:
“มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร” (ชินเพ็น หน้า 1749)
มหาปณิธานคือเจตนารมณ์กว้างขวางและมากมายของพระพุทธะเพื่อช่วยมวลมนุษยชาติ เช่นกัน นี่คือความต้องการของมนุษย์ปุถุชนเพื่อชดใช้กรรมด้านลบของพวกเขาและบรรลุการรู้แจ้ง
ในบทธรรมนิพนธ์ “เปิดดวงตา” พระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผยมหาปณิธาน 3 ข้อตามวิธีดังนี้:
“อาตมาขอตั้งมหาปณิธาน ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าอาตมาจะดำรงตำแหน่งผู้ปกครองประเทศญี่ปุ่นถ้าอาตมาละทิ้งสัทธรรมปุณฑริกสูตรและปฏิบัติตามอมิตายุรธยานสูตร (คัมมุเรียวจุ-เคียว) และตั้งตารอคอยชีวิตหลังความตาย ถึงแม้ว่ามีใครบอกอาตมาว่าพ่อและแม่ของอาตมาจะถูกตัดศีรษะถ้าอาตมาไม่ท่องเน็มบุตสึ และไม่ว่าอาตมาอาจจะเผชิญอุปสรรคใหญ่ต่างๆนานาอย่างไร อาตมาจะไม่มีวันยอมแพ้ ตราบใดที่คนฉลาดไม่สามารถโค่นล้มคำสอนของอาตมา อุปสรรคใหญ่อื่นๆล้วนเหมือนฝุ่นเมื่อต้องลม อาตมาจะเป็นเสาหลักของประเทศญี่ปุ่น อาตมาจะเป็นดวงตาของประเทศญี่ปุ่น และอาตมาจะเป็นมหานาวาของประเทศญี่ปุ่น นี่คือสิ่งที่อาตมาตั้งปณิธาน และอาตมาจะไม่มีวันผิดคำพูดของอาตมา!” (ชินเพ็น หน้า 572)
ณ ที่นี้พระนิชิเร็น ไดโชนินปฏิญาณว่าท่าน ตัวท่านเองจะเป็นเสาหลักที่มั่นคงเพื่อค้ำจุนไม่เพียงประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ทุกประเทศในชมพูทวีป (ทั้งโลก) ท่านปฏิญาณว่าท่านจะเป็นดวงตาของทุกคนและจะนำพวกเขามาสู่การปฏิบัติถูกต้อง นอกจากนี้ ท่านปฏิญาณว่าท่านจะเป็นมหานาวาที่โอ่อ่าและสง่างามเพื่อขนมวลมนุษยชาติไปสู่ภูมิชีวิตแห่งการรู้แจ้ง นี่คือมหาปณิธานที่มีความเมตตาไพศาลของพระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรมเพื่อช่วยทุกคนให้พ้นจากความทุกข์
นอกจากนี้ ในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบพระไซเร็น-โบ” พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
“ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรต้องไม่ละทิ้งความศรัทธาและดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ ถ้าพวกเขาอุทิศชีวิตของพวกเขาต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างเต็มที่และปฏิบัติอย่างถูกต้องตามคำพูดที่มีค่าดั่งทองคำของพระพุทธะ พวกเขาจะมีชีวิตยืนยาวและแข็งแรงอย่างแน่นอน พวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบจากความโชคร้ายและความเจ็บป่วย พวกเขาจะได้รับผลลัพธ์ดีที่สุดไม่เพียงในชาติหน้าเท่านั้นแต่ในชาติปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ พวกเขาจะสามารถบรรลุความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ”
(ชินเพ็น หน้า 642)
ดังนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนว่าพวกเราต้องใฝ่ฝันอยากจะให้มหาปณิธาน-การโคเซ็น-รุฝุ ซึ่งคือจุดมุ่งหมายล้ำค่าและมีความหมายที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรม สำเร็จลุล่วงพวกเราต้องไม่หย่อนในความพยายามของพวกเราและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการหลอกลวง พวกเราต้องปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ตามคำพูดของพระพุทธะและทำชะคุบุขุ
ในบทธรรมนิพนธ์ “ประตูมังกร” (จดหมายตอบผู้ปกครองอูเอโนะ) พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนพวกเราตามวิธีดังนี้:
“ลูกศิษย์ของอาตมา ขณะนี้เป็นเวลาของการยืนหยัดความศรัทธาที่เข้มแข็ง! พวกเราโชคดีไม่ติดโรคระบาดที่สร้างความหายนะเมื่อปีที่แล้วและปีก่อนหน้า แต่ขณะนี้การรุกรานของมองโกลที่ใกล้เข้ามาดูเหมือนว่าน้อยคนจะมีชีวิตรอด ในที่สุด ความตายเกิดกับทุกคน ความทุกข์ตอนตายเหมือนกับความทุกข์ที่จะมากับการรุกราน เนื่องจากความตายเหมือนกันในกรณีใดกรณีหนึ่ง ท่านควรจะเต็มใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร จงคิดว่าการอุทิศชีวิตของท่าน เหมือนหยดน้ำค้างไปรวมตัวกับทะเลหรือธุลีฝุ่นกลับสู่พื้นพสุธา”
(ชินเพ็น หน้า 1428; บทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเร็น ไดโชนิน เล่ม 1 หน้า 57 และ 59)
ณ ที่นี้พระนิชิเร็น ไดโชนินให้กำลังใจพวกเรา (ผู้นับถือที่นับถือคำสอนศาสนาพุทธแท้) ให้พร้อมที่จะอุทิศชีวิตสำหรับความศรัทธาซึ่งพวกเรายืนหยัดและอุทิศตัวพวกเราเองต่อการเผยแผ่ธรรมมหัศจรรย์ (เมียวโฮ)
สัทธรรมปุณฑริกสูตร หมายถึง นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกของบทจูเรียวแห่งคำสอนแท้ (ฮนมน) ในบทธรรมนิพนธ์ “คำถามและคำตอบระหว่างนักปราชญ์กับคนโง่” พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าว:
“ถ้าพวกเราสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวอย่างแน่วแน่ต่อเนื่อง พวกเราจะไม่สามารถขจัดความผิดของพวกเราทั้งหมดหรือได้รับความสุขแท้ในอนาคตได้อย่างไร? นี่คือความจริงและมันมีความหมายมาก พวกเราต้องศรัทธาและนับถือคำสอน [นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว] นี้” (ชินเพ็น หน้า 406)
ดังนั้น โดยการสวดไดโมขุอย่างจริงใจ พวกเราสามารถชดใช้บาปกรรมของพวกเราตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาหลายกัลป์และสะสมกุศลผลบุญและโชคลาภที่ดี
พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียนในบทธรรมนิพนธ์ “จดหมายตอบเคียวโอ” ดังต่อไปนี้:
“ท่านควรจะเชื่อในมันดะละนี้ด้วยความจริงใจที่สุด นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเหมือนเสียงคำรามของสิงโต... อาตมา นิชิเร็นประจุชีวิตของอาตมา[ลงในโกฮนซน] ด้วยหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซน เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” (ชินเพ็น หน้า 685)
นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว คือ การรู้แจ้งภายในของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (พระพุทธะแท้) พระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผยและจารึกการรู้แจ้งภายในของท่านในรูปของโกฮนซน พวกเราในฐานะมนุษย์ปุถุชนในสมัยปัจฉิมธรรม เชื่อในโกฮนซนนี้และปฏิบัติอย่างขยันเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่นเพื่อบรรลุการรู้แจ้ง การเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือเผยแผ่พระสูตรนี้ไปตลอด 10,000 ปีและตลอดกาลแห่งสมัยปัจฉิมธรรม โดยบอกผู้คนเกี่ยวกับมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ (สิ่งสักการะ (โกฮนซน) ไดโมขุ และมหาวิหารแห่งศาสนาพุทธแท้) นี่คือจุดมุ่งหมายแท้ของพระนิชิเร็น ไดโชนินในการมาเกิดบนโลกนี้ ดังนั้น การเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรคือการปฏิบัติจริงชะคุบุขุ
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ “คำสอนปากเปล่า” (องงิ คุเด็น) ดังต่อไปนี้:
“ “มหาปณิธาน”หมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร “เห็นอกเห็นใจมนุษยชาติ”หมายถึงเห็นอกเห็นใจประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น “ผู้ที่อยู่บนโลกชั่วร้ายนี้”หมายถึง พระนิชิเร็นและผู้ติดตาม “พื้นที่กว้างใหญ่” หมายถึง ชมพูทวีป (ทั้งโลก) “พระสูตร” หมายถึง ไดโมขุ บัดนี้คือเวลาที่อาตมา นิชิเร็น และลูกศิษย์ของอาตมาต้องสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” (ชินเพ็น หน้า 1749)
เมื่อพระนิชิเร็นไดโชนินกล่าว “ “มหาปณิธาน” หมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร “เห็นอกเห็นใจมนุษยชาติ” หมายถึงเห็นอกเห็นใจประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น” ท่านกำลังสอนพวกเรา พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชู ให้ความสนใจตลอดเวลาการเผยแผ่ศาสนาพุทธแห่งการหว่านแห่งเหตุแท้ ซึ่งพระพุทธะแท้แห่งสมัยปัจฉิมธรรมเปิดเผย พวกเราต้องทำชะคุบุขุ บนพื้นฐานความเมตตาของพวกเราเพื่อผู้คนที่กำลังดิ้นรนและทนทุกข์อยู่บนโลกชั่วร้ายนี้ ซึ่งเปื้อนมลทิน 5 ประการ
ต่อมาท่านกล่าว“ “ผู้ที่อยู่บนโลกชั่วร้ายนี้”หมายถึงพระนิชิเร็นและผู้ติดตาม “พื้นที่กว้างใหญ่” หมายถึงชมพูทวีป(ทั้งโลก) “พระสูตร” หมายถึงไดโมขุ บัดนี้คือเวลาที่อาตมา นิชิเร็น และลูกศิษย์ของอาตมาต้องสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว” ข้อความนี้หมายความว่าพระพุทธะแท้รวมทั้งพวกเรา ลูกศิษย์และผู้ติดตาม ที่เกิดบนโลกที่ไม่บริสุทธิ์และชั่วร้ายนี้ในสมัยปัจฉิมธรรมเนื่องจากพวกเราตั้งมหาปณิธานในอดีตชาติของพวกเราว่าจะเผยแผ่ศาสนาพุทธแท้ ณ เวลานี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายว่า ดังนั้น พวกเราเกิดบนชมพูทวีป (โลกที่กว้างใหญ่) เพื่อที่จะเผยแผ่นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น ด้วยความอดกลั้น อดทน, และเมตตา
พระนิชิเร็น ไดโชนินเกิดในสมัยปัจฉิมธรรมบนโลกชั่วร้ายนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยมลทิน 5 ประการ, เนื่องมาจากมหาปณิธานที่ว่าจะเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร ผู้ที่ต้องสานต่อการทำตามมหาปณิธานนี้คือคนที่พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวว่าเป็น “พระนิชิเร็นและผู้ติดตาม” พวกเขาคือพระนิชิเร็นไดโชนิน พระสังฆราชที่สืบต่อกันมา และพวกเราทุกคน พระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชู
ชัดเจนว่าในคำพูด “มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร” ที่มีค่าดั่งทองคำมีความหมายลึกซึ้ง พวกเรา ในฐานะสามัญชน ดำเนินชีวิตด้วยความปรารถนาต่างๆอยู่เสมอ บรรดาความปรารถนาเหล่านี้ ความปรารถนาล้ำค่าที่สุดคือนับถือและเผยแผ่มหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ ในที่นี้มีคุณค่าแท้ของพวกเราที่เป็นมนุษย์
ในการปฏิบัติของพวกเรา สิ่งสำคัญคือตั้งปณิธานต่อโกฮนซน คำ “มหาปณิธาน หมายถึง การเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร” นี้ชี้ให้เห็นความสำเร็จของความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ
ณ วัดใหญ่ พระสังฆราชประกอบพิธีสวดมนต์อุชิโตระทุกวัน และท่านอธิษฐานเพื่อความสงบสุขของโลกและความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ ทุกเช้า ในคำอธิษฐานวาระที่ 4 พวกเราก็เช่นกัน อธิษฐานเพื่อความสำเร็จของการโคเซ็น-รุฝุ คำอธิษฐานของพวกเราเพื่อการโคเซ็น-รุฝุคือพื้นฐานสำคัญ นอกเหนือไปจากนั้น พวกเราถวายคำอธิษฐานส่วนตัวของพวกเราต่อโกฮนซน อย่างไรก็ตาม คำอธิษฐานของพวกเราจะไม่เป็นจริง ถ้าพวกเราละเลยความตั้งใจว่าจะบรรลุการโคเซ็น-รุฝุและอธิษฐานเพื่อความสำเร็จส่วนตัวและความต้องการของพวกเราเท่านั้น
ที่สำคัญที่สุด พวกเราจะต้องทำตามคำปณิธานซึ่งกล่าวต่อโกฮนซน ปณิธานของพวกเราคือการทำชะคุบุขุและช่วยพัฒนาความศรัทธาและการปฏิบัติของผู้ที่พวกเราแนะนำมาสู่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน และจงแนะนำให้ผู้นับถือใหม่ทำชะคุบุขุ เพื่อที่พวกเราทุกคนสามารถก้าวหน้าพร้อมกันในการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น โดยการทำเช่นนั้น พวกเราสามารถมีความสงบสุขแท้ในชีวิตของพวกเรา นอกจากนี้ พวกเราสามารถสร้างภูมิชีวิตที่มีความสุขตลอดกาลในอนาคต ทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติหน้า
ในบทธรรมนิพนธ์ “ว่าด้วยมรดกธรรมะสูงสุดเรื่องชีวิตและความตาย” พระนิชิเร็น ไดโชนินเขียน:
“ลูกศิษย์และผู้นับถือพระนิชิเร็นทุกคนควรจะสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวด้วยจิตใจต่างกายใจเดียว เอาชนะความแตกต่างทั้งหมดระหว่างพวกเขาเอง เหมือนปลาไม่แยกจากน้ำซึ่งพวกมันว่าย สิ่งนี้ถูกเรียกว่ามรดกธรรมะสูงสุดเรื่องชีวิตและความตาย เช่นกัน นี่คือสิ่งที่พระนิชิเร็นกำลังพยายามเผยแผ่ตอนนี้ในสมัยปัจฉิมธรรม เมื่อท่านมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว แม้แต่ความปรารถนาแรงกล้าเพื่อการโคเซ็น-รุฝุ จะบรรลุแน่นอน” (ชินเพ็น หน้า 514)
จะไม่สามารถบรรลุความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ ถ้าหัวใจของพวกเราแต่ละคนต่างกัน การมี “ความแตกต่างระหว่างพวกเราเอง” หมายความว่าพวกเราคิดถึงแต่ตัวเราเองยกเว้นผู้อื่น นี่คือการแยกและแบ่งแยกในหัวใจของพวกเรา พูดสั้นๆ พวกเราต้องไม่ต่างกายและต่างใจ สิ่งสำคัญคือเป็น “เหมือนปลาไม่แยกจากน้ำที่พวกมันว่าย”
ในฐานะผู้นับถือฯ พวกเราต้องพยายามสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงอย่างแท้จริงที่จะไม่แตกแยก เหมือนปลาซึ่งไม่สามารถอยู่รอดถ้าไม่มีน้ำ พวกเราต้องทุ่มเทความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์แห่งต่างกายใจเดียวและยึดมั่นการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น (จิเกียว เคทะ)
พระสังฆราชนิชิเนียว โชนินมอบคำแนะนำแก่พวกเราดังต่อไปนี้:
“พระพุทธะแท้ พระนิชิเร็น ไดโชนิน เกิดในสมัยปัจฉิมธรรมเพื่อที่จะทำให้มวลมนุษยชาติในสมัยปัจฉิมธรรมสามารถบรรลุการรู้แจ้ง พวกเราในฐานะพระสงฆ์และผู้นับถือฆราวาสของนิชิเร็น โชชู พยายามทำชะคุบุขุและบรรลุการโคเซ็น-รุฝุ บนพื้นฐานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงแห่งต่างกายใจเดียวระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ในความพยายามเพื่อความสุขของทุกคนและความสงบสุขทั่วโลก” (วารสารได-นิชิเร็น ฉบับ 800 หน้า 61)
การปฏิบัติของนิชิเร็นโชชูและแนวทางถูกพรรณนาด้วยข้อความ “มหาปณิธานหมายถึงการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตร”ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถมีความสุข ขอให้พวกเราแต่ละคนสลักคำสอนเหล่านี้ของพระสังฆราชลงในหัวใจของพวกเราอย่างจริงใจและสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มั่นคงแห่งต่างกายใจเดียว ขอให้พวกเราทำชะคุบุขุอย่างขยันและช่วยผู้อื่นพัฒนาความศรัทธาของพวกเขา ขณะที่พวกเราก้าวหน้าสู่จุดมุ่งหมายร่วมกันแห่งความปรารถนาแรงกล้าแห่งการโคเซ็น-รุฝุ
ใกล้จะถึงวาระสำคัญแห่งการครบ 800 ปีแห่งการมาเกิดของพระนิชิเร็น ไดโชนิน (ผู้ก่อตั้ง) ขอให้พวกเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรเพื่อที่แต่ละเขตจะบรรลุเป้าหมายในแต่ละปีแน่นอน หลังจากนั้น พวกเราจะเตรียมพร้อมสำหรับการสร้างองค์กรที่มีผู้นับถือ800,000 คน นอกจากนี้ ขอให้พวกเราดำเนินการด้วยการทุ่มเทในด้านความศรัทธาและการปฏิบัติเพื่อพวกเราเองและเพื่อผู้อื่น, บนพื้นฐานการสวดไดโมขุ เพื่อที่พวกเราสามารถต้อนรับ ค.ศ. 2021 อย่างเบิกบาน ด้วยความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นมาก

ข้อความเพิ่มเติม

สัทธรรมปุณฑริกสูตร: ในนิชิเร็น โชชู มีสัทธรรมปุณฑริกสูตร 3 ชนิด สัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสมัยสุทธิธรรม (โชโบ; 949 ปีก่อนค.ศ.- ค.ศ.51) คือพระสูตรของพระศากยมุนีที่เป็นชื่อเดียวกัน, สัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสมัยรูปธรรม (โซโบ; ค.ศ.52-1051) คือมหาสมถวิปัสสนาของพระเทียนไท้ ซึ่งอธิบายหลักการหนึ่งขณะจิตสามพัน และสัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสมัยปัจฉิมธรรม (มัปโป; ตั้งแต่ค.ศ.1052 เป็นต้นไป) คือได-โกฮนซนหรือนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวแห่งมหาธรรมเร้นลับ 3 ประการ

โคเซ็น-รุฝุ: -ตามตัวอักษรหมายถึงสอนและเผยแผ่[ศาสนาพุทธ]อย่างกว้างขวาง คำศัพท์นี้ปรากฏในบท “พระไภสัชยราชโพธิสัตว์” (ยกุโอ; บทที่ 23) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
-ในวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1279, พระนิชิเร็น ไดโชนินสร้างได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งศาสนาพุทธแท้เป็นสิ่งสักการะเพื่อทุกคนจะบรรลุพุทธภาวะ ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินนี้ถูกประกาศและจะเผยแผ่อย่างกว้างขวางทั่วโลก

เหตุแท้ (ฮนนิน เมียว): คำศัพท์นี้หมายถึงการปฏิบัติซึ่งพระพุทธะปฏิบัติและถูกใช้ในทางตรงข้ามกับคำ, ผลแท้
เหตุแท้มี 2 ความหมาย; เหตุแท้ตามความหมายพื้นผิวของคำในศาสนาพุทธแห่งการเก็บเกี่ยว และเหตุแท้ในศาสนาพุทธแห่งการหว่านซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก
เหตุแท้ตามความหมายพื้นผิวของคำคือการปฏิบัติดั้งเดิมที่พระศากยมุนีปฏิบัติในฐานะเหตุแห่งการบรรลุการรู้แจ้งของพระองค์ในสมัย 500 ธุลีกัลป์ที่แล้ว
เหตุแห่งการรู้แจ้งของพระพุทธะแท้ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึกคือธรรมะแห่งการเกิดขึ้นพร้อมกัน ของเหตุและผล กล่าวอีกนัยหนึ่ง เหตุแท้แห่งการรู้แจ้งของท่านคือการรู้แจ้งที่ว่ากายของท่านประกอบด้วย 5 ธาตุแห่งดิน น้ำ ไฟ ลมและศูนยตา ในฐานะมนุษย์ปุถุชน ณ ขั้นการได้ยินชื่อของธรรมะเป็นครั้งแรก ผลแท้คือว่าเนื่องจาก ท่านบรรลุการรู้แจ้งในทันที
(ระบบคำศัพท์ขั้นพื้นฐานของนิชิเร็น โชชู เล่ม 1 หน้า 167-168)