บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 4

โอโกะ - พฤษภาคม 2016
วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์
พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ

วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ต่อ พวกเราจะให้ความสนใจส่วนหนึ่งของบทธรรมนิพนธ์ดังต่อไปนี้
"ดาบจะไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในมือของคนขี้ขลาด ดาบแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่มีพลังมากต้องกวัดแกว่งโดยผู้ที่กล้าหาญในความศรัทธา ทำให้คนๆนั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามที่คำโบราณว่า "เหมือนการมอบท่อนโลหะที่เรียวยาวแก่ยักษ์กินคน"
อาตมา นิชิเร็นประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซนด้วยหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซน เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พระเมียวลักกล่าวในการตีความของท่าน "ชีวิตของพระสูตรนี้อยู่ที่การเปิดเผยการรู้แจ้งดั้งเดิมของพระพุทธะและระยะเวลาที่ไม่สามารถวัดได้แห่งชีวิตของพระพุทธะ" "
พ่อของเคียวโอ โกเซ็น (ชิโจ คิงโงะ) เป็นซามูไรที่เข้มแข็งและกล้าหาญ
ประเทศญี่ปุ่นสมัยโบราณ ซามูไรเป็นนักรบที่มีจิตใจเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการทำสงคราม พวกเขามีดาบเป็นอาวุธ อย่างไรก็ตาม ถ้าซามูไรขี้ขลาดและไม่กล้ามองการหลั่งเลือด เขาจะไม่สามารถเอาชนะศัตรูของเขาถึงแม้ว่าเขามีดาบคุณภาพดี ดังนั้น พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว "ดาบจะไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในมือของคนขี้ขลาด" อาตมาเชื่อว่าชิโจ คิงโงะและภรรยาของเขาเข้าใจเรื่องนี้ดี
ต่อมา พระนิชิเร็น ไดโชนิน ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมีความศรัทธาเข้มแข็งต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรและการใช้คำอุปมาเรื่องดาบ ได้กล่าวว่า "ดาบแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่มีพลังมากต้องกวัดแกว่งโดยผู้ที่กล้าหาญในความศรัทธา ทำให้คนๆนั้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามที่คำโบราณว่า "เหมือนการมอบท่อนโลหะที่เรียวยาวแก่ยักษ์กินคน" "
ถึงแม้ว่าเขาเชื่อในสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งหมายถึงโกฮนซน แต่มีความศรัทธาอ่อนแอถึงแม้ว่าโกฮนซนมีกุศลผลบุญมากมาย และถึงแม้ว่าโชเท็น เซ็นจิ่นกล่าวคำปฏิญาณว่าจะคุ้มครองคนที่เชื่อในโกฮนซน บุคคลนี้ไม่สามารถเข้าใจกุศลผลบุญแท้ของโกฮนซน ในทางตรงข้าม ถ้าเขามีความศรัทธาเข้มแข็งต่อโกฮนซน เขาจะสามารถใช้พลังสูงส่งของโกฮนซนเพื่อที่คำอธิษฐานของเขาจะได้รับคำตอบ ดังนั้น จำเป็นต้องมีความศรัทธาเข้มแข็งและสิ่งสักการะที่สูงส่งที่สุด
ถ้าบุคคลเข้มแข็งมีอาวุธทรงพลัง เขาจะเข้มแข็งยิ่งขึ้น ยกตัวอย่าง งานสำคัญของซามูไรคือชนะการรบ ถ้ามีซามูไรเข้มแข็งและถ้าพวกเขาใช้ดาบดี พวกเขาสามารถชนะการรบ ในกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเขาพกปืน แม้แต่อาชญากรเหี้ยมโหดก็ไม่สามารถต้านการถูกจับกุม
ในประเทศญี่ปุ่นมีสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งแสดงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ ซึ่งมีใจความว่า "เหมือนการมอบท่อนโลหะที่เรียวยาวแก่ยักษ์กินคน" ถ้ายักษ์กินคนได้รับท่อนโลหะที่เรียวยาว ศัตรูจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้
ดังนั้น สามารถกล่าวว่าถ้าคนๆหนึ่งมีความศรัทธาเข้มแข็งต่อโกฮนซน คนๆนั้นจะได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่และได้รับการคุ้มครองที่ไม่สามารถจินตนาการได้ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เขาจะสามารถมีชีวิตที่ทำลายไม่ได้
อาตมาเชื่อว่าพ่อและแม่ของเคียวโอ โกเซ็นสามารถเข้าใจว่าพวกเขาควรจะมีความศรัทธาเข้ม แข็งต่อโกฮนซน
ข้อความถัดมาสำคัญมากและเป็นที่รู้จักกันดี ดังนั้น พวกเราควรจะยึดมั่นและจำไว้
พระนิชิเร็นไดโชนินกล่าว: "อาตมา นิชิเร็นประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซน ด้วยหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซน เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พระเมียวลักกล่าวในการตีความของท่าน "ชีวิตของพระสูตรนี้อยู่ที่การเปิดเผยการรู้แจ้งดั้งเดิมของพระพุทธะและระยะเวลาที่ไม่สามารถวัดได้แห่งชีวิตของพระพุทธะ" "
จากข้อความในบทธรรมนิพนธ์นี้ ท่านอาจจะรู้สึกถึงจิตใจกล้าหาญและเข้มแข็งของพระพุทธะแท้
อาตมาอยากจะพูดเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้ในข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้
1. พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนด้วยจิตใจ "พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต"
2. พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนในฐานะพระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม
3. โกฮนซนมีความหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะ
4. โกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญมากมาย

1. พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนด้วยจิตใจ "พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต"
บางคนที่ไม่เชื่อในศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินอาจจะคิดว่าการจารึกโกฮนซนก็เหมือนกับช่างเขียนอักษรระดับสูงที่เขียนอักษรด้วยความตั้งใจเต็มที่ แต่ความคิดนั้นผิดอย่างสิ้นเชิง พวกเรา (สมาชิกวัดไคเมียว-อิน) ต้องไม่คิดเช่นนั้น
คำกล่าวของพระนิชิเร็น ไดโชนิน, "อาตมา นิชิเร็น ประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซน ด้วยหมึกซูมิ" ตามที่อาตมาเคยอธิบายในข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ก่อนหน้านี้ "ในการจารึกโกฮนซนนี้เพื่อการคุ้มครอง พระนิชิเร็นฯมีค่าเท่ากับพญาสิงโต นี่คือสิ่งที่พระสูตรหมายถึง "พลังแห่งการจู่โจมของสิงโต" " พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนด้วยจิตใจและพลังเข้มแข็งเหมือนพญาสิงโตที่ถูกเปิดเผยในบท "การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก" บทที่ 15 ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร
ยกตัวอย่าง หมอที่เก่งมากพยายามสุดความสามารถเพื่อตัดอวัยวะภายในและเย็บบาดแผลของคนไข้เพื่อช่วยชีวิตของบุคคลนั้น ถ้าเป็นการผ่าตัดที่ยากมากที่ไม่สามารถรับประกันผลสำเร็จ หมอจะตั้งใจและใช้ความสามารถทั้งหมดเพื่อการผ่าตัดบุคคลนั้น ถือว่าพฤติกรรมของหมอเป็นการกระทำเพื่อช่วยชีวิตของบุคคลหนึ่ง (ของเขาหรือเธอ) ในชาตินี้
ในกรณีของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ท่านสร้างโกฮนซนเพื่อจะช่วยไม่เพียง 1 หรือ 100 คนแต่ช่วยมวลมนุษย์ใน 3 ชาติของชีวิต จิตใจเข้มแข็งเพื่อช่วยทุกคนนี้สูงส่งอย่างไม่อาจเข้าใจได้ พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนด้วยจิตใจเข้มแข็งนี้ พฤติกรรมของพระนิชิเร็น ไดโชนินในการจารึกโกฮนซนนี้แสดงถึงความเมตตาไพศาลของพระพุทธะ พระนิชิเร็น ไดโชนินถ่ายเทชีวิตพระพุทธะของท่านทั้ง หมดลงในโกฮนซนในลักษณะนี้ ดังนั้น พวกเราต้องเชื่อในโกฮนซนของพระนิชิเร็น ไดโชนินโดยไม่มีความสงสัยใดๆ
2. พระนิชิเร็น ไดโชนินจารึกโกฮนซนในฐานะพระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรม
ทั้งหมดในโลกใบนี้มีพระนิชิเร็น ไดโชนินเท่านั้นที่จารึกโกฮนซน เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่ถูกพยากรณ์โดยพระศากยมุนีพุทธะ และไม่มีบุคคลอื่นนอกจากพระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่เผยแผ่สัทธรรมปุณฑริกสูตรตามที่บท "พลังอิทธิฤทธิ์ของตถาคต" (จินริกิ; บทที่ 21) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรกล่าว:
"เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ขับไล่ความมืด บุคคลนี้จะปฏิบัติ[เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว]บนโลกและขจัดความมืด[ขั้นพื้นฐาน]ของมวลมนุษย์" (โฮเคเคียว หน้า 516)
ข้อความนี้คือคำพยากรณ์ของพระศากยมุนีพุทธะที่พูดเกี่ยวกับเวลาแห่งสมัยปัจฉิมธรรม "บุคคลนี้" ในประโยคนี้แท้ที่จริงก็คือการปรากฏตัวเป็นพระนิชิเร็น ไดโชนินในสมัยปัจฉิมธรรม
เกี่ยวกับข้อความนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินสอนในบทธรรมนิพนธ์ "จดหมายถึงจขุนิชิ-โบ" ดัง ต่อไปนี้:
"พระสูตรกล่าว "เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ขับไล่ความมืด บุคคลนี้จะปฏิบัติ [เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว] บนโลกและขจัดความมืด [ขั้นพื้นฐาน] ของมวลมนุษย์" จงพิจารณาความหมายของคำพูดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน "บุคคลนี้จะปฏิบัติ [เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว] บนโลก" หมายความว่าพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์จะมาเกิดใน 500 ปีแรกของสมัยปัจฉิมธรรม เปิดเผยแสงแห่งอักษร 5 ตัวของนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว และส่องสว่างอวิชชาและความมืดของกิเลส ความพยายามของพระนิชิเร็นฯและผู้ติดตามในการทำให้ทุกคนในประเทศญี่ปุ่นนับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรคืองานของวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ที่เป็นทูต" (ชินเพ็น หน้า 1393-1394)
ข้อความนี้ซึ่งมาจากบท "พลังอิทธิฤทธิ์ของตถาคต"ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรคือข้อความซึ่งพระศากยมุนีพุทธะพยากรณ์ว่าพระนิชิเร็น ไดโชนินจะมาเกิดในสมัยปัจฉิมธรรม สถานภาพชั่วคราวของพระนิชิเร็น ไดโชนินคือ [การกลับชาติมาเกิดของ] พระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ ในขณะที่ตัวตนแท้คือพระพุทธะแท้จากอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น คุอน กันโจะ)
ในบท "การสนับสนุนให้อุทิศชีวิต" (คันจิ; บทที่ 13) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรเปิดเผยข้อเท็จจริงสำคัญข้อหนึ่งคือบุคคลที่พระศากยมุนีพุทธะพยากรณ์ไว้ บุคคลนั้นจะถูก "สาปแช่งและถูกพูดถึงในแง่ร้าย" "ถูกทำร้ายด้วยดาบและไม้พลอง" และ "ถูกเนรเทศครั้งแล้วครั้งเล่า" พระนิชิเร็น ไดโชนินเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ประสบการบีฑาธรรมตามที่พระศากยมุนีพุทธะพยากรณ์ทั้งหมด
ต่อมา ในบท "การโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลก" (บทที่ 15) ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระองค์เรียกพระโพธิสัตว์แห่งคำสอนแท้ รวมทั้งพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นผู้นำพระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลกทั้งหมด หลังจากนั้น พระองค์มอบแก่นของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว) ที่เป็นธรรมะสำคัญใน 4 วลี แก่พระโพธิสัตว์แห่งพื้นโลก มอบให้พวกเขาเผยแผ่ในอนาคตในสมัยปัจฉิมธรรม
พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินกล่าวใน "ความหมายซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก" (มนเทอิ ฮิชิน-โช) ซึ่งเป็นนิพนธ์ของท่าน ดังต่อไปนี้:
"จากมุมมองผิวเผิน: สถานภาพภายนอก ท่านคือพระนิชิเร็นฯ ซึ่งเป็นการกลับชาติมาเกิดของพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ จากความเร้นลับสุดยอดแห่งการรู้แจ้งภายใน ท่านคือพระนิชิเร็นฯ ที่เป็นการกลับชาติมาเกิดของพระพุทธะที่มีกายแห่งปัญญาสมบูรณ์ ดังนั้น ขอให้รู้ว่าตัวตนแท้คือพระพุทธะที่มีกายแห่งปัญญาสมบูรณ์ ตัวตนชั่วคราวเป็นพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ และการเปิดเผยตัวตนแท้คือพระนิชิเร็นฯ" (นิพนธ์ 6 เล่ม หน้า 49)
แท้ที่จริง พระนิชิเร็น ไดโชนินแสดง ฮสชกุ เค็มปง นั่นคือ การละทิ้งสถานภาพชั่วคราวและการเปิดเผยตัวตนแท้" ณ การบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ
พระนิชิเร็น ไดโชนิน ที่เป็นพระพุทธะแห่งอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น จารึกโกฮนซนในฐานะพระพุทธะแท้ในสมัยปัจฉิมธรรมหลังจากการบีฑาธรรมที่ทัตสึโนคุชิ
3. โกฮนซนมีความหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะ
ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ "จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว"นี้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) กับธรรมะแท้ (นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว) เป็นตัวตนเดียวกัน
คำสอนความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะคือหนึ่งในคำสอนลึกซึ้งของพระนิชิเร็น ไดโชนิน อาตมาขออธิบายอย่างสั้นๆ พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินกล่าวใน "ความหมายซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก" เกี่ยวกับสิ่งสักการะที่เป็นบุคคล:
"นามูนิชิเร็น ไดโชนินแห่งความเมตตาไพศาลและความกรุณาลึกซึ้ง อาจารย์แห่งเหตุแท้ เจ้า นาย อาจารย์ และบิดามารดาของศาสนาพุทธแห่งการหว่านในสมัยปัจฉิมธรรม การกลับชาติมาเกิดของพระพุทธะที่มีปัญญาสมบูรณ์โดยธรรมชาติแห่งคุอน กันโจะ" (เซอิเท็น หน้า 838)
และท่านได้กล่าวถึงสิ่งสักการะที่เป็นธรรมะ "โกฮนซนที่ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่ มีนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว แต่ดั้งเดิม หนึ่งขณะจิตสามพันแท้" (เซอิเท็น หน้า 834)
ต่อมา พระนิชิคัน โชนินเปิดเผยว่าสิ่งสักการะที่เป็นบุคคลและที่เป็นธรรมะนี้ไม่แยกจากกันแต่มีอยู่เป็นหนึ่งเดียว ท่านกล่าว:
"บุคคลในตัวมันเองคือธรรมะ พระพุทธะที่มีปัญญาสมบูรณ์โดยธรรมชาติในตัวเองคือหนึ่งขณะจิตสามพัน ธรรมะในตัวมันเองคือบุคคล หนึ่งขณะจิตสามพันในตัวมันเองคือพระพุทธะที่มีปัญญาสมบูรณ์โดยธรรมชาติ" (เซอิเท็น หน้า 843)
ดังนั้น โกฮนซนมีความหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะ
คำสอนที่ไม่ถูกต้องของอีกนิกายหนึ่งกล่าวว่าธรรมะในจักรวาลสูงส่งกว่าพระพุทธะ (บุคคล) ความคิดนั้นผิดอย่างสิ้นเชิง พวกเราต้องเชื่อว่าถ้าไม่มีพระพุทธะแท้ ก็ไม่มีธรรมะแท้
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ "คำสอนปากเปล่า":
"สิ่งสักการะคือตัวตนแท้แห่งกายของผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร"
(ชินเพ็น หน้า 1773)
ข้อความนี้บอกพวกเราว่าแท้ที่จริงโกฮนซนคือตัวตนจริงแห่งชีวิตของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
ดังนั้น สามารถกล่าวว่านัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวไม่แยกออกจากพระนิชิเร็น ไดโชนิน และพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ไม่มีวันแยกออกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ "จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว" แสดงความหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบุคคลกับธรรมะ
4. โกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญมากมาย
โกฮนซนมีกุศลผลบุญมากมายที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ในบทธรรมนิพนธ์ "ลักษณะแท้ของโกฮนซน" พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวว่าโกฮนซนคือมันดะละที่มีกุศลผลบุญมากมาย
"มันดะละคือคำในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึง "มีพร้อมอย่างสมบูรณ์"หรือ "กลุ่มกุศลผลบุญ""
(ชินเพ็น หน้า 1388)
ในบทธรรมนิพนธ์ "คำสอนปากเปล่า" พระนิชิเร็น ไดโชนินอธิบายว่าโกฮนซนมีกุศลผลบุญมากมายได้อย่างไร
"กลุ่มสมบัตินี้หมายถึงนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว สมบัติที่เป็นกลุ่มมีลักษณะการกระทำและการบำเพ็ญบารมีนับหมื่น นับไม่ถ้วนของพระพุทธะทุกองค์ใน 3 ชาติ" (ชินเพ็น หน้า 1739)
เนื่องจากโกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญมากมาย ผู้ที่เชื่อในโกฮนซนและสวดไดโมขุต่อโกฮนซนจะได้รับกุศลผลบุญมากมายและสามารถเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี
1. สามารถเปลี่ยนความหลงผิดของเขา (สาเหตุพื้นฐานของความทุกข์) เป็นธรรมกายนั่นคือชีวิตบริสุทธิ์
2. สามารถเปลี่ยนกรรมด้านลบเป็นปัญญา
3. สามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็นความอิสระ (วิมุตติ)
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ "ตัวตนของธรรมมหัศจรรย์":
"ผู้ที่ละทิ้งคำสอนกุศโลบายอย่างซื่อสัตย์ ศรัทธาสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น และสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว จะเปลี่ยน 3 หนทางแห่งกิเลส กรรม และความทุกข์เป็นคุณธรรม 3 ประการแห่งธรรมกาย ปัญญา และความหลุดพ้น (วิมุตติ) 3 การไตร่ตรอง และ 3 สภาวะจะปรากฏในจิตใจของพวกเขาทันที และสถานที่ซึ่งพวกเขาอาศัยจะเป็นดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาล"
(ชินเพ็น หน้า 694)
ผู้ที่เชื่อในโกฮนซนและสวดไดโมขุต่อโกฮนซนสามารถสนุกกับชีวิตของพวกเขาในดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาลในชาตินี้
นอกจากนี้ พระสังฆราชองค์ที่ 26 พระนิชิคัน โชนินกล่าวเกี่ยวกับพลังสูงส่งของโกฮนซน:
"กุศลผลบุญของโกฮนซนมีลักษณะหน้าที่มหัศจรรย์ที่กว้างและลึกซึ้ง ดังนั้น ถ้าคนๆหนึ่งเชื่อในโกฮนซนนี้และสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ไม่มีคำอธิษฐานใดจะไม่ได้รับคำตอบ ไม่มีบาปใดจะไม่ได้รับการอภัย ไม่มีโชคลาภใดจะไม่ปรากฏ และไม่มีเหตุผลดีและปัญญาใดจะไม่ปรากฏ"
(มนดัง หน้า 189)
ตามที่กล่าวมาแล้ว โกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญมากมาย
อาตมาเพิ่งจะพูดถึง 4 ประเด็นเกี่ยวกับข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ บัดนี้ อาตมาอยากจะอธิบายข้อความ:
"อาตมา นิชิเร็น ประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซนด้วยหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซน เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว พระเมียวลักกล่าวในการตีความของท่าน "ชีวิตของพระสูตรนี้อยู่ที่การเปิดเผยการรู้แจ้งดั้งเดิมของพระพุทธะและระยะเวลาที่ไม่สามารถวัดได้แห่งชีวิตของพระพุทธะ" "
ในคำสอนศาสนาพุทธ "โช-เคะ" (Sho-ke) หมายถึงคนที่จะถูกนำทาง และ "โน-เคะ" (No-ke) หมายถึงคนที่จะนำทาง พวกเราต้องอย่าสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ พระพุทธะแท้คือ "โน-เคะ" คนในสมัยปัจฉิมธรรมคือ "โช-เคะ"
ยกตัวอย่าง ใน 10 ภูมิ พระพุทธะคือ "โน-เคะ" ในขณะที่คนอื่นใน 9 ภูมิตั้งแต่นรกถึงพระโพธิสัตว์คือ "โช-เคะ" ในศาสนาพุทธ ถ้าคิดว่าคนที่อยู่ในภูมินรกคือ "โน-เคะ" และพระพุทธะคือ "โช-เคะ" ถือว่าคิดผิด ดังนั้น พวกเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธะนำทางมวลมนุษย์ และมนุษย์ปุถุชนคือบุคคลที่ถูกพระพุทธะนำทาง
ดังนั้น ข้อความ "ดาบจะไม่มีประโยชน์ถ้าอยู่ในมือของคนขี้ขลาด..." ก่อนหน้านี้คือการพูดถึง "โช-เคะ" ที่เป็นมนุษย์ปุถุชนที่ถูกพระพุทธะนำทาง ชัดเจนว่ามันหมายถึงความสำคัญของความศรัทธาเข้มแข็ง เมื่อขยายความให้ละเอียดขึ้น มนุษย์ปุถุชนในสมัยปัจฉิมธรรมจำเป็นต้องมีพลังความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็งในศาสนาพุทธแห่งการหว่าน ซึ่งคือศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนิน
"อาตมา นิชิเร็น ประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซน ด้วยหมึกซูมิ,..." เทียบได้กับคำสอน "โน-เคะ" ซึ่งคือพระพุทธะแท้ ที่นำทางมวลมนุษย์ ถ้าท่านสับสนและพูด "ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเอง ประจุชีวิตของข้าพเจ้าลงในสิ่งสักการะ ด้วยหมึกซูมิ" เมื่อเป็นเช่นนั้น นี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธของพระนิชิเร็น ไดโชนินอีกต่อไป ดังนั้น ท่าน (มนุษย์ปุถุชน) คือ "โช-เคะ" ไม่ใช่พระพุทธะ ที่คือ "โน-เคะ" จงอย่าสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
"อาตมา นิชิเร็น ประจุชีวิตของอาตมาลงในโกฮนซนด้วยหมึกซูมิ ดังนั้น จงเชื่อในโกฮนซน"
พระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) จารึกโกฮนซนเพื่อที่ทุกคนสามารถและต้องเชื่อโกฮนซน
"เจตนาของพระพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็นมิใช่อะไรนอกจากนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว"
ท่านอาจจะเข้าใจว่าเจตนาของพระศากยมุนีพุทธะคือสัทธรรมปุณฑริกสูตร แต่จิตใจของพระนิชิเร็น ไดโชนิน ซึ่งเป็นพระพุทธะดั้งเดิม คือนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว
ณ ที่นี้พระนิชิเร็น ไดโชนินเปรียบเทียบสัทธรรมปุณฑริกสูตรของพระศากยมุนีพุทธะกับนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวของพระนิชิเร็น ไดโชนิน การเปรียบเทียบนี้คือระดับที่ 5 ของการเปรียบเทียบ 5 ระดับซึ่งถูกเรียกว่า "การเปรียบเทียบระหว่างศาสนาพุทธแห่งการหว่านกับศาสนาพุทธแห่งการเก็บเกี่ยว" พระศากยมุนีพุทธะเปิดเผยเวลาแห่ง 500 ธุลีกัลป์ ในขณะที่พระนิชิเร็น ไดโชนินเปิดเผยคุอน กันโจะ ซึ่งคือจุดกำเนิดแห่งการรู้แจ้งของพระพุทธะแท้ในอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบอูเอโนะ":
"ขณะนี้ ในสมัยปัจฉิมธรรม สัทธรรมปุณฑริกสูตรหรือพระสูตรอื่นไม่มีพลังช่วยเหลือผู้คน นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวเท่านั้นสามารถนำทุกคนไปสู่พุทธภาวะ" (ชินเพ็น หน้า 1219)
ในสมัยปัจฉิมธรรม นัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวของพระพุทธะแท้ (พระนิชิเร็น ไดโชนิน) ที่เปิดเผยตัวตนแท้ของท่านในฐานะพระพุทธะแห่งอดีตที่ไม่มีจุดเริ่มต้น เท่านั้นที่มีพลังสูงส่งเพื่อช่วยทุกคน
ดังนั้น หลังจากข้อความนี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
"พระเมียวลักกล่าวในการตีความของท่าน "ชีวิตของพระสูตรนี้อยู่ที่การเปิดเผยการรู้แจ้งดั้งเดิมของพระพุทธะและระยะเวลาที่ไม่สามารถวัดได้แห่งชีวิตของพระพุทธะ" "
เมื่อพวกเราพิจารณาความต่างระหว่างคำสอนของพระศากยมุนีพุทธะกับคำสอนของพระนิชิเร็น ไดโชนินตามคำพูดของพระเมียวลัก:
"ชีวิตของพระสูตรนี้อยู่ที่การเปิดเผยการรู้แจ้งดั้งเดิมของพระพุทธะและระยะเวลาที่ไม่สามารถวัดได้แห่งชีวิตของพระพุทธะ" สามารถพูดว่าพระพุทธะแท้มีพระชนมายุนับไม่ถ้วนเมื่อเปรียบเทียบกับพระชนมายุของพระศากยมุนีพุทธะ
พวกเรามีโกฮนซนที่ยอดเยี่ยมในวัดไคเมียว-อินและในบ้านของท่าน โปรดอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ท่านไม่สวดไดโมขุต่อโกฮนซน ถ้าท่านยังไม่ได้รับโกฮนซน โปรดพิจารณาเรื่องการรับโกฮนซน
ท่านคิดว่าทำไมจึงกล่าวได้ว่าศาสนาพุทธนิกายนิชิเร็นโชชูเป็นศาสนาที่ถูกต้อง? มีเหตุผลมากมาย แต่ถ้าอาตมาจะกล่าวบางข้อ อาตมาอยากจะกล่าวดังต่อไปนี้:
1. ในโลกใบนี้ โกฮนซนคือสิ่งสักการะถูกต้อง
2. คำสอนถูกต้องแห่งธรรมะแท้และเหตุผลที่ถูกต้อง
3. การปฏิบัติถูกต้อง
4. มรดกธรรมะถูกต้อง
5. คำปฏิญาณถูกต้อง
ท่านเป็นผู้นับถือนิชิเร็น โชชู พวกเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของพระสังฆราชและทำชะคุบุขุ อาตมาอยากจะจบคำบรรยายของอาตมาด้วยคำอธิษฐานของอาตมาขอให้ท่านมีสุขภาพดี ความสุขสืบ ไปและการโคเซ็น-รุฝุในประเทศสิงคโปร์ ขอขอบคุณมาก!
วารสารไคเมียว ฉบับที่ 83 มิถุนายน - กรกฎาคม 2016 หน้า 41-46

ภาพแสดงลำดับเวลา

ข้อความเพิ่มเติม
ทำไมพระนิชิเร็น ไดโชนินจึงเปิดเผยโกฮนซน? ท่านทำเช่นนั้นเพื่อที่จะช่วยทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรม บทธรรมนิพนธ์ "สิ่งสักการะแท้" สอน:
"สำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องอิชิเน็น ซันเซ็น (หนึ่งขณะจิตสามพัน) พระพุทธะแสดงความเมตตามาก และใส่อัญมณี [แห่งอิชิเน็น ซันเซ็นแท้ซึ่งซ่อนอยู่ในส่วนลึก] ลงในอักษร 5 ตัวแห่งเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว และประดับไว้ที่คอของมนุษย์ปุถุชนในสมัยปัจฉิมธรรม" (ชินเพ็น หน้า 662)
ในฐานะพระพุทธะแท้ วิธีการสอนและนำทางผู้คนของพระนิชิเร็น ไดโชนินต้องเผยแผ่ธรรมะสูงส่งที่สุดซึ่งเหมาะกับสมัยปัจฉิมธรรมและจารึกได-โกฮนซนของมหาวิหารแห่งคำสอนแท้เพื่อที่จะทำให้คนทั้งโลกได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่ง "การบรรลุพุทธภาวะในรูปกายปัจจุบันของตน"
(คำบรรยายโอโกะวัดใหญ่-ตุลาคม 1995 "ความหมายของการจารึกได-โกฮนซน")