บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ตอน 6

โอโกะ - กรกฎาคม 2016
วัดไคเมียว-อิน ประเทศสิงคโปร์
พระคุณเจ้าโชสึ โนมูระ

ขอขอบคุณมากสำหรับการร่วมพิธีสำคัญพิธีโอโกะเดือนกรกฎาคม วันนี้อาตมาอยากจะบรรยายว่าด้วยบทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" ต่อ
ส่วนของบทธรรมนิพนธ์ที่พวกเราจะให้ความสนใจในวันนี้มีใจความ:
"โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี จงเพิ่มความศรัทธาของท่านและสวดมนต์ต่อโกฮนซนนี้ เมื่อนั้นยังจะมีอะไรที่ไม่สำเร็จ? ท่านควรจะเชื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรในเมื่อพระสูตรนี้กล่าว "พระสูตรนี้สนองความต้องการของคนๆหนึ่ง มันเป็นสระน้ำใสที่ดับความกระหายน้ำ" และ "พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า" "
บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" มีคำแนะนำที่สำคัญมากและหลายคำสอนสำหรับความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา อาตมาจะต่อส่วนนี้ที่เป็นคำบรรยายครั้งที่ 2 ของข้อความเดิม(ในตอน 5) จากบทธรรมนิพนธ์
3 ประเด็นเกี่ยวกับ "โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี" คือ:
1. ความหมายของคำ "เท็น"(転ten) ที่ถูกแปลเป็น "เปลี่ยน"ในประโยค "โชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี"
2. เกี่ยวกับ "โชคร้ายและโชคดี"
3. ความหมายของ "โซะกุ" (即Soku)
วันนี้อาตมาจะอธิบายประเด็นที่ 4 "เคียวโอ โกเซ็นจะบรรลุพุทธภาวะ" และประเด็นที่ 5 "ประสบการณ์เกี่ยวกับโชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี"
4. "เคียวโอ โกเซ็นจะบรรลุพุทธภาวะ"
ก่อนหน้านี้ อาตมาพูดเกี่ยวกับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ของโกฮนซนโดยยึดข้อความ "โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี" จากบทธรรมนิพนธ์
ถึงแม้ว่าอาตมาอธิบายด้วยวิธีนี้ คนๆหนึ่งอาจจะคิดว่า เนื่องจากเคียวโอ โกเซ็นอายุ 2 ขวบเท่า นั้น ถึงแม้ว่าเขามีธรรมชาติพุทธะ เขาไม่สามารถมีความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็ง ดังนั้น เขาไม่สามารถบรรลุพุทธภาวะ
อาตมาหักล้างความคิดประเภทนี้และอาตมาพูดว่าเคียวโอ โกเซ็นบรรลุพุทธภาวะ และอาตมาเชื่อว่าผู้ที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ก็รู้ว่าเคียวโอ โกเซ็นบรรลุพุทธภาวะถึงแม้ว่าเขาอายุ 2 ขวบเท่านั้น
ยกตัวอย่าง ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์และถ้านางสวดไดโมขุต่อโกฮนซนด้วยความศรัทธาเข้มแข็ง เมื่อนั้นลูกของนางที่อยู่ในครรภ์ก็สามารถบรรลุพุทธภาวะ อาตมาเชื่อว่าแม่หลายคนจะเห็นด้วยว่าทารกในครรภ์ของแม่คือส่วนหนึ่งของกายของแม่ ถ้าทารกคือส่วนหนึ่งของกายของแม่ เมื่อแม่สวดไดโมขุต่อโกฮนซน ทั้งแม่และทารกจะบรรลุพุทธภาวะพร้อมกัน
จนกว่าจะถึงเวลาเกิด ทารกเชื่อมโยงกับแม่โดยสายสะดือ ถึงแม้ว่าสายสะดือถูกตัด กายของทารกต่างจากกายของแม่ไม่มาก ไม่ว่าทารกเชื่อมโยงกับแม่โดยสายสะดือหรือไม่ กายของทารกคล้าย คลึงกับกายของพ่อแม่
เคียวโอ โกเซ็นเป็นเด็กอายุ 2 ขวบและ ณ เวลานั้นเขามีความเจ็บป่วย ดังนั้น ถึงแม้ว่าแม่ของเขา (นิชิเง็น-เนียว) พยายามสวดมนต์พร้อมกับเขา เขาเด็กเกินไปที่จะทำอย่างถูกต้อง แต่พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าวในบทธรรมนิพนธ์ "บันทึกคำบรรยาย" (อนโก คิคิงะกิ):
"การรู้แจ้งของพ่อและแม่คือการรู้แจ้งของลูก การรู้แจ้งของลูกคือการรู้แจ้งของพ่อแม่"
(ชินเพ็น หน้า 1825)
ดังนั้น อาตมาแน่ใจว่าเคียวโอ โกเซ็นบรรลุพุทธภาวะด้วยการรู้แจ้งของแม่ของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการรู้แจ้งของนางด้วยความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็งของนาง
นอกจากนี้ เมื่อพวกเราพิจารณาคำสอนหนึ่งขณะจิตสามพัน (อิชิเน็น ซันเซ็น) แม้แต่ต้นไม้หรือหินก็สามารถบรรลุพุทธภาวะด้วยพลังของนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว ดังนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าทารกอายุ 2 ขวบก็สามารถบรรลุพุทธภาวะ
5. "ประสบการณ์เกี่ยวกับโชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี"
คำสอนศาสนาพุทธกล่าวว่าทุกคนมีอวิชชาอยู่ในจิตใจของพวกเขา อวิชชานี้จะนำไปสู่กิเลสและ 3 พิษแห่งความโลภ ความโกรธและความหลง กิเลสเหล่านี้จะนำไปสู่กรรมด้านลบ ซึ่งทำให้เกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันของพวกเรา
เพื่อที่จะเอาชนะความทุกข์ ปัญหาและโชคร้ายเหล่านี้ พวกเราต้องสวดไดโมขุและทำชะคุบุขุด้วยความศรัทธาเข้มแข็งต่อโกฮนซน โดยการทำเช่นนั้น หน้าที่ของ "เท็น" และ "โซะกุ" จะถูกกระตุ้นและพวกเราจะดำเนินชีวิตที่มีความสุขที่น่าพอใจ
บัดนี้ อาตมาอยากจะเล่าประสบการณ์ของสมาชิกฮกเคโกะคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของ "โชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี"
นี่คือประสบการณ์ของผู้นับถือสตรี ที่ครอบครัวและบรรพบุรุษเคยเป็นผู้ปฏิบัติศาสนาต่างกัน นางเกิดมาพร้อมกับหน้าอกบิดเบี้ยว การอักเสบของผิวหนังรุนแรงทั่วร่างและโรคหอบหืด นางเกลียดพ่อแม่ของนางมาก และสงสัยว่า "ทำไมพวกเขาให้กำเนิดดิฉันในสภาพเช่นนั้น"
หลังจากการแต่งงานแล้ว นางคลอดบุตร แต่โชคไม่ดี ลูกของนางเกิดมาพร้อมกับโรคออทิซึม(autism) ดังนั้น ลูกสาวของนางไม่สามารถรู้สึกและไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอเห็นหรือได้ยินเหมือนเด็กปกตินอกจากนี้ ลูกของนางแสดงอาการตกใจ ทำเสียงประหลาด โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ และทำร้ายตัวเองและคนรอบข้าง ไม่เคยเลยที่จะมีช่วงเวลาสงบ และทุกวันคือนรกทั้งเป็น เมื่อลูกของนางเข้าโรงเรียนประถมศึกษา เธอสามารถทำได้แค่พูดซ้ำในสิ่งที่เธอได้ยิน เหมือนนกแก้ว แต่ไม่สามารถมีทักษะการตอบสนองในคำถามต่างๆ
การเลี้ยงลูกภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นเหนื่อยมากทั้งใจและกาย กดดันคนๆนั้นสุดที่ทนทาน เมื่อนางเป็นโรคประสาทร้ายแรง (จากความเครียดหรือความหดหู่) และอยากจะตาย นางพบผู้นับถือฮกเคโกะคนหนึ่งที่ชะคุบุขุนางและบอกนาง "ความเจ็บป่วยของลูกของเธอสามารถรักษาได้อย่างแน่นอน" ดังนั้น พูดจนนางยอมมารับศีล
แน่นอน หลังจากสวดมนต์ทำวาระทุกวันและสวดไดโมขุพร้อมกันกับสมาชิกครอบครัวทั้งหมด 3 คนผ่านไปครึ่งปี นางเห็นปาฏิหาริย์-ลูกของนางสามารถออกเสียงแสดงความรู้สึกของเธอโดยใช้คำพูด เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้นางปฏิบัติต่อไป นางไปโทซังทุกเดือน และเนื่องมาจากกุศลผลบุญซึ่งได้รับ ลูกของนางอาการดีขึ้นมากจนกระทั่งเธอสามารถสื่อสารกับเพื่อน ครูที่ศูนย์พัฒนาที่ดูแลลูกของนางตั้งแต่ยังเล็กได้พูดว่า "เมื่อฉันมองดูลูกของเธอ สิ่งเดียวที่ฉันสามารถพูดได้คือนี่คือพลังของศาสนาพุทธจริงๆ ฉันเชื่อเช่นนั้น" และหลังจากนั้น ครูคนนี้ก็เข้ารับศีล
ครั้งหนึ่ง นางมีโอกาสฟังประสบการณ์ของผู้นับถือฮกเคโกะคนหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน มีลูกที่พิการทางสมองรุนแรง และด้วยความศรัทธาของนาง นางสามารถเอาชนะความเจ็บป่วยรุนแรงอย่างไร้ความหวังที่ดูเหมือนว่ารักษาไม่ได้ ผู้นับถือคนนี้เล่าอย่างปลื้มปิติ "คำตอบคือชะคุบุขุ ดิฉันทำชะคุบุขุเพื่อที่จะขจัดกรรมด้านลบของดิฉัน ดิฉันชะคุบุขุญาติของดิฉัน คนรู้จักกันและทุกคนรอบตัวดิฉันทีละคน คนพูดลับหลังดิฉันและตัดดิฉันออกจากกลุ่ม แต่เมื่อดิฉันตกอยู่ในสถานการณ์หมดหวัง อันตราย ด้วยกุศลผลบุญซึ่งดิฉันได้รับ โกฮนซนช่วยดิฉันครั้งแล้วครั้งเล่า กุศลผลบุญของชะคุบุขุไม่สามารถวัดได้จริงๆ"
จนกระทั่งถึงตอนนั้น ผู้นับถือคนนี้เคยกลัวที่จะทำชะคุบุขุ แต่นางคิดว่าถ้านางสะสมเหตุเดียวกัน นางสามารถได้รับผลเดียวกัน ดังนั้น นางตัดสินใจชะคุบุขุคนมากมาย เพื่อที่จะรักษาความเจ็บป่วยลูกของนาง เมื่อนางถูกปฏิเสธและถึงกลับถูกตัดการติดต่อจากผู้ที่เคยช่วยเหลือนางหรือผู้ที่มีความสำคัญต่อนาง ผู้นับถือฮกเคโกะคนหนึ่งให้กำลังใจนางด้วยคำพูด "นี่คือการขจัดกรรมด้านลบของเธอ การชะคุบุขุจะทำให้เธอสามารถขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์ที่ฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกของชีวิตเธอ ให้อยู่ในสภาพน้อยลงและเบาลง นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกของเธอหาย"
ต่อมา ลูกของนางบอกนางว่า "แม่คะ ในอดีต ตอนที่หนูอยู่ในโรงเรียนอนุบาล หนูพูดไม่ได้, จริงไหมคะ? มันมืดมากและน่ากลัวมากๆ หนูโดดเดี่ยวเหลือเกินและหนูร้องไห้มาก แต่หลังจากหนูเริ่มสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว หนูสามารถพูดได้" นางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กออทิสติกตอนนี้สามารถพูดถึงช่วงเวลาแห่งความมืดเมื่อเธอถูกกักอยู่ในโลกของเธอเอง ที่ดูเหมือนว่าเธอเองไม่มีความรู้สึก
ตอนนั้น นางรู้ว่าคนที่ทุกข์ที่สุดไม่ใช่สามีของนาง ไม่ใช่นาง-แต่เป็นเด็กที่ไม่สามารถพบวิธีใดๆเพื่อพูดแสดงความรู้สึก เด็กเป็นคนที่ประสบความเจ็บปวดและความทุกข์ทั้งหมดตลอดเวลานั้น ณ ห้วงเวลานั้น นางรู้สึกว่าความรู้สึกของนางต่อลูกลึกซึ้งยิ่งขึ้น และในที่สุด นางผูกพันกับลูกอย่างแน่นแฟ้น-บางสิ่งซึ่งนางไม่เคยคิดว่าจะได้ประสบกับลูกออทิสติคที่ก่อนหน้านี้ถูกกันออกจากโลกใบนี้
หลังจากนั้น ลูกของนางค่อยๆพัฒนานิสัยส่วนตัว และดีขึ้นตามลำดับ ก้าวไปสู่โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา เด็กออทิสติคที่ไม่สามารถพูด ทำเสียงประหลาดและโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ตอนนี้นิสัยนั้นในความฝันหายไปแล้ว
ผู้นับถือตัวนางเองเคยเป็นผื่นมากบนผิวหนังที่คันเหลือเกินและไวต่อการเปลี่ยนแปลง นางจะเลือดออกเมื่อนางเกาตัวนางเอง บัดนี้ การอักเสบรุนแรงของผิวหนังหายไปอย่างเป็นธรรมชาติ เช่นกันนางเคยเป็นโรคหอบหืดแต่ก็หายแล้วด้วย และตอนนี้นางมีสุขภาพดี
ภายหลัง ลูกของนางจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาและเริ่มทำงานในศูนย์สนับสนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการ และเธอเติบโตเป็นบุคคลที่คนรอบตัวเธอไว้วางใจ
ผู้นับถือสรุปด้วยคำพูดว่า "ถ้าดิฉันไม่ได้รับชะคุบุขุและพบโกฮนซนเมื่อ 14 ปีที่แล้ว "ดิฉัน"ที่ท่านเห็นตอนนี้ พร้อมกับครอบครัวจะไม่มีอยู่อีกต่อไป มันน่ากลัวเมื่อดิฉันย้อนคิดถึงมัน และในตอนนั้น การแก้ปัญหาวิธีเดียวที่ดิฉันสามารถคิดออกคือพวกเราทุกคนจะฆ่าตัวตายพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เมื่อหวนคิดถึงชีวิตของดิฉัน เนื่องจากดิฉันสามารถพบโกฮนซน ดิฉันจึงสามารถเอาชนะทุกสิ่ง ข้อเท็จจริงที่ว่าตอนนี้ดิฉันมีสุขภาพดีทั้งๆที่เกิดมาพร้อมกับโรคกรรม-ที่ดิฉันสามารถมีชีวิตอยู่กับลูกของดิฉัน และทั้งครอบครัวสามารถหัวเราะร่วมกัน ร้องไห้ร่วมกัน เอาชนะปัญหาร่วมกัน และมีความผูกพันแน่นแฟ้นเช่นนั้น-คือเหตุของความปิติที่ไม่สามารถบรรยายได้ที่ดิฉันขอบคุณมากต่อโกฮนซน ตอนนี้ดิฉันสามารถรับรสความปิติและความสุขของชีวิต"
ประสบการณ์ล้ำค่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่เกิดขึ้นจริงแห่งกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ตามที่กล่าวในบทธรรมนิพนธ์ "ว่าด้วยความหมายของตัวตนแท้ของเมียวโฮ-เร็งเง-เคียว":
"ผู้ที่ละทิ้งคำสอนกุศโลบายอย่างซื่อสัตย์ ศรัทธาสัทธรรมปุณฑริกสูตรเท่านั้น และสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียว จะเปลี่ยน 3 หนทางแห่งกิเลส กรรม และความทุกข์เป็นคุณธรรม 3 ประการแห่งธรรมกาย ปัญญา และความหลุดพ้น (วิมุตติ) 3 การไตร่ตรองและ 3 สภาวะจะปรากฏในจิตใจของพวกเขาทันที และสถานที่ซึ่งพวกเขาอาศัยจะเป็นดินแดนแห่งแสงสงบสุขตลอดกาล"
(ชินเพ็น หน้า 694)
มันวิเศษจริงๆที่สมาชิกฮกเคโกะคนนี้และลูกสาวของนางสามารถเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดีในชาตินี้โดยการสวดไดโมขุและทำชะคุบุขุ นี่คือตัวอย่างที่ดีของความหมาย "การเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี"
อีกตัวอย่างหนึ่งของ "การเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี" คือการบรรลุพุทธภาวะของเคียวโอโกเซ็นถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถมีอายุยืนเหมือนลูกสาวของผู้นับถือฮกเคโกะคนนี้ และไม่ว่าเขามีอายุยืนหรือไม่ ไม่มีใครสงสัยว่าเขาบรรลุพุทธภาวะและเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี เช่นกัน นี่คือความหมายสำคัญของ "การเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี" เมื่อท่านพิจารณาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการอิชิเน็น ซันเซ็นและชีวิตตลอดกาลตลอด 3 ชาติของชีวิต ท่านอาจจะเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าเขาสร้างเหตุดีและได้รับกุศลผลบุญยิ่งใหญ่จากโกฮนซน
บัดนี้ อาตมาอยากจะพูดเกี่ยวกับข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ทีละตอน
"โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี จงเพิ่มความศรัทธาของท่านและสวดมนต์ต่อโกฮนซนนี้ เมื่อนั้นยังจะมีอะไรที่ไม่สำเร็จ? ท่านควรจะเชื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรในเมื่อพระสูตรนี้กล่าว "พระสูตรนี้สนองความต้องการของคนๆหนึ่ง มันเป็นสระน้ำใสที่ดับความกระหายน้ำ" และ "พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า" "
ตามที่อาตมาอธิบายมาแล้ว เคียวโอ โกเซ็นเจ็บป่วยรุนแรงและในส่วนถัดไปของข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ ซึ่งคือส่วนสุดท้ายของข้อความจากบทธรรมนิพนธ์นี้ พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว "อาตมาได้แต่เสียใจต่อชีวิตที่ไม่ยั่งยืนของเขา"
ประโยคนี้หมายถึงพระนิชิเร็น ไดโชนินเข้าใจดีว่าอาการของเคียวโอ โกเซ็นวิกฤตและเขาจะตายในไม่ช้า แต่พระนิชิเร็น ไดโชนินได้กล่าวว่า "โชคร้ายของเคียวโอ โกเซ็นจะเปลี่ยนเป็นโชคดี" ท่านกำลังพูดว่าเคียวโอ โกเซ็นจะตายในไม่ช้าแต่จะได้รับโชคดี ดังนั้น การเข้าใจความหมายถูกต้องของ "โชคดี" นี้จึงสำคัญ อาตมาเชื่อว่า "โชคดี"นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องในชีวิตชั่วคราวของพวกเราเท่านั้น แต่มันคือการบรรลุพุทธภาวะซึ่งคนๆหนึ่งสามารถได้รับคุณความดีแห่งตัวตนแท้ ความสุข ความนิรันดรและความบริสุทธิ์
ต่อมา พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว "จงเพิ่มความศรัทธาของท่านและสวดมนต์ต่อโกฮนซนนี้ เมื่อนั้นยังจะมีอะไรที่ไม่สำเร็จ?"
พระนิชิเร็น ไดโชนินมอบคำแนะนำแก่แม่ของเคียวโอ โกเซ็น (นิชิเง็น-เนียว) ให้มีความศรัทธาเข้มแข็งและสวดมนต์ต่อโกฮนซนนี้เพื่อที่คำอธิษฐานของนางจะเป็นจริง
ถึงแม้ว่าคำสอนศาสนาพุทธกล่าว "กิเลสคือการรู้แจ้ง" "ความทุกข์แห่งการเกิดและความตายสามารถเปลี่ยนเป็นนิพพาน" "นรกตัวมันเองคือดินแดนที่รู้แจ้ง" และ "โชคร้ายจะเปลี่ยนเป็นโชคดี" บางคนอาจจะยังคงมีความสงสัยว่าเรื่องเช่นนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ทุกคนต้องเชื่อในพลังสูงส่งของโกฮนซนและพวกเขาต้องเชื่อว่ามนุษย์ปุถุชนสามารถเป็นพระพุทธะด้วยพลังสูงส่งของโกฮนซนถ้าพวกเขามีความศรัทธาและการปฏิบัติเข้มแข็ง
ยกตัวอย่าง ถ้าบุคคลหนึ่งรู้ว่าไก่คืออะไร แต่เขาไม่เคยเห็นไข่ของมัน เขาไม่สามารถเชื่อว่าไข่ใบเล็กจะพฒนากลายเป็นไก่ ถึงแม้ว่าเขามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไข่จะยังคงเปลี่ยนรูปและกลายเป็นไก่
และอาจจะมีความสงสัยเมื่อฟังเรื่องนี้ในตอนต้น แต่ตราบใดที่มีความศรัทธาเพิ่มขึ้นและสวดนัม-เมียวโฮ-เร็งเง-เคียวต่อโกฮนซน เขาจะบรรลุพุทธภาวะและสามารถเปลี่ยนโชคร้ายเป็นโชคดี
ท่านควรจะเชื่อสัทธรรมปุณฑริกสูตรในเมื่อพระสูตรนี้กล่าว
" "พระสูตรนี้สนองความต้องการของคนๆหนึ่ง มันเป็นสระน้ำใสที่ดับความกระหายน้ำ" และ "พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า" "
ข้อความแรกของสัทธรรมปุณฑริกสูตรมาจากบท "พระไภสัชยราชโพธิสัตว์" (ยกุโอ; บทที่ 23)และบทนี้เปิดเผยกุศลผลบุญยิ่งใหญ่ดังต่อไปนี้:
"พระสูตรนี้สามารถช่วยมวลมนุษย์ พระสูตรนี้สามารถทำให้มวลมนุษย์เป็นอิสระจากความทุกข์และความปวดร้าว พระสูตรนี้สามารถนำมาซึ่งกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสนองความต้องการของพวกเขา ดุจสระน้ำใสสามารถดับความกระหายแก่ผู้ที่กระหายน้ำทุกคน เหมือนไฟสำหรับคนที่หนาว เสื้อผ้าสำหรับคนที่เปลือยกาย เหมือนกลุ่มพ่อค้าพบผู้นำ ลูกพบกับแม่ คนพบเรือเพื่อข้ามฝั่ง ผู้ป่วยพบหมอ คนที่อยู่ในความมืดพบตะเกียง คนยากจนพบสมบัติ ประชาชนพบผู้ปกครอง พ่อค้าที่เดินทางพบทางสู่ทะเล เหมือนคบไฟที่ขับไล่ความมืด เช่นนี้คือสัทธรรมปุณฑริกสูตร พระสูตรนี้สามารถทำให้มวลมนุษย์ปลดทิ้งความทุกข์ทั้งหมด ความเจ็บป่วยและความเจ็บปวดทั้งหมด สามารถปลดปล่อยพันธะทั้งหมดแห่งการเกิดและความตาย" (ไคเค็ทสึ หน้า 535)
ข้อความจากบทธรรมนิพนธ์ถัดไปนำมาจากบท "นิทานเปรียบเทียบเรื่องสมุนไพร" บทที่ 5 ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร:
"เมื่อมวลมนุษย์เหล่านี้ได้ยินธรรมะ พวกเขาจะมีความสงบสุขและความปลอดภัยในชาตินี้และสิ่งแวดล้อมดีในชาติหน้า เมื่อพวกเขาจะได้รับความปิติจากวิถีทางและสามารถได้ยินธรรมะอีกครั้งหนึ่ง" (ไคเค็ทสึ หน้า 217)
ข้อความเหล่านี้จากสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นข้อพิสูจน์ด้านเอกสารในเรื่องกุศลผลบุญยิ่งใหญ่แห่งความศรัทธาต่อโกฮนซนและการสวดไดโมขุต่อโกฮนซน
บทธรรมนิพนธ์ "จดหมายตอบเคียวโอ" เป็นบทธรรมนิพนธ์สำคัญมากสำหรับความศรัทธาและการปฏิบัติของพวกเรา โกฮนซนมีพลังกุศลผลบุญมากและช่วยทุกคนในสมัยปัจฉิมธรรมตลอด 3 ชาติของชีวิต ดังนั้น พวกเราควรจะลงมือทำชะคุบุขุ
พระนิชิเร็น ไดโชนินกล่าว:
"ท่านต้องเผยแผ่แก่ผู้อื่นสุดกำลังของท่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคเดียวหรือวลีเดียวก็ตาม"
(บทธรรมนิพนธ์ "ตัวตนแท้ของปรากฏการณ์ทั้งหมด" ชินเพ็น หน้า 688)
อาตมาขอจบคำบรรยายของอาตมาด้วยคำอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขต่อ เนื่องและการโคเซ็น-รุฝุในประเทศสิงคโปร์ ขอขอบคุณมาก

วารสารไคเมียว ฉบับที่ 84 สิงหาคม - กันยายน 2016 หน้า 33-37

ข้อความเพิ่มเติม
ในศาสนาพุทธ พวกเราแบ่งขั้นตอนก่อนคลอดชีวิตมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น
1. ปฏิสนธิ คือ ขั้นตอนซึ่งไข่ของแม่รวมตัวกับอสุจิของพ่อเป็นครั้งแรก
2. เนื้อเยื่อบางๆที่หุ้มอวัยวะต่างๆของสัตว์และพืช (เมมเบรน:membrane): 14 วันหลังจากปฏิสนธิ ถุงหุ้มตัวอ่อน (embryonic sack) ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปร่าง
3. เนื้อและเลือด: หลังจาก 21 วัน เนื้อและเลือดจะถูกสร้างขึ้น
4. พัฒนาการของรูปร่าง: หลังจาก 28 วัน เนื้อเริ่มพัฒนาเป็นรูปร่าง
5. การสร้างอายตนะ: หลังจาก 35 วัน อายตนะ 6 :ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจจะเริ่มพัฒนา
ที่มา: "ทารกในครรภ์ที่ถูกทำแท้งคืออะไร" โดยพระคุณเจ้าโตกุโด ยานาซากะ เจ้าอาวาสวัดเมียวเซ็นจิ สหรัฐอเมริกา (จดหมายข่าวเมียวเซ็น มีนาคม-เมษายน 2007 หน้า 6-7)